Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 355 – 18. november 2016 – side 14

Klimakrise

Mængden af CO2 i atmosfæren har aldrig været højere

Sigurd Sejer Skov

Klimakrisen accelererer hurtigere, end hvad forskernes modeller tidligere har givet udtryk for. Men så længe profit dominerer systemet, bliver klimakrisen kun værre.

Siden september måned, har niveauet af CO2 i atmosfæren konsekvent ligget over klimaforskernes tærskel på 400 milliontedele. Samtidig forventer man, at 2016 bliver det varmeste år til dato.

Der er intet der tyder på, at vi i vores levetid, nogensinde vil komme under tærsklen på 400 milliontedele igen. Det betyder, at klimakrisen for alvor er kommet til point of no return, og hvis der ikke handles snart, vil konsekvenserne blive ubærlige.

Den herskende klasses klimapolitik

Mellem november og december sidste år blev den internationale klimakonference COP21 afviklet. Her bestod retorikken af mange løfter, men selv om løfterne skulle blive overholdt, ville de i sig selv langt fra være nok til at holde temperaturstigningen under 2 grader.

I det kapitalistiske system er profit den stærkeste drivkraft, og omdannelse til miljøvenlig produktion ligger langt fra den fossile brændstofindustris interesse.

De kapitalistiske stater er nødt til at bøje sig for storkapitalens krav, og den kapitalistiske klasse har simpelthen ikke en interesse i at sætte miljø før profit.

Derfor kan man ikke tro på en klimakrise-løsning inden for kapitalismen.

Fremtiden

En forværrelse af klimakrisen vil være den største humanitære katastrofe, verden har set indtil videre. Klimakrisen betyder, at fremtiden ser sort ud, hvis vi ikke formår at producere mere miljøvenligt.

En del af konsekvenserne er voldsommere og mere ustabilt vejr såsom flere orkaner, tørke, stigende vandstande osv.

Sådanne konsekvenser kommer primært til at ramme almindelige mennesker – og ikke den klasse, der forårsager dem. Folks livsvilkår vil forværres så meget, at mange vil være nødt til at flygte, eller vil dø af sult eller naturkatastrofer.

Derfor er vi nødt til at handle nu.

Hvad skal vi gøre?

Klimabevægelsen under COP21-mødet i Paris havde følgende slogan:
“System change not climate change”.

Det slogan slår hovedet på sømmet. Vi kan ikke forhindre en klimakrise inden for kapitalismens rammer, derfor er vi nødt til at kræve strukturelle forandringer i samfundet.

Kampen for klima og miljø må nødvendigvis forbindes med den større kamp for et andet samfund, som er demokratisk, ikke har profit som primære drivkraft, og som er for en rød og grøn globus.

Marxisme og natur

Tidsskriftet International Socialism har holdt en et-dags konference om marxisme og natur.

Hvis du vil blive klogere på spørgsmålet så besøg isj.org.uk/marxism-and-nature, hvor oplæg og diskussioner er lagt ud som videoer.

Hør bl.a. aktivister og forskere fortælle om klima, kapitalisme og klassekamp, om marxisme og videnskab eller om biodiversitet.

På siden er der også en linksamling til artikler om miljø, klimaforandringer, videnskab og natur ud fra et marxistisk perspektiv.

Flere artikler fra nr. 355

Flere numre fra 2016

Se flere artikler af forfatter:
Sigurd Sejer Skov

Siden er vist 1211 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside