Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 356 – 19. januar 2017 – side 7

VLAK-regering er et skridt til højre

Charlie Lywood

Billedet af, at LA til gengæld for ministerposter, -pension og -biler har solgt sit hidtil ultimative krav om 5 pct. nedsættelse af topskatten, holder ikke.

Regering

LA har formået at få opjusteret regeringens mål for, hvor meget velstanden og væksten skal øges gennem skattelettelser og flere arbejdspladser. Fra 65 mia. i Tyve25-planen til 80 mia. i regeringsgrundlaget.

Det skal ske ved at lette skatterne (både i top, bund og midt i), så folk bruger flere penge. Og det betyder angreb på velfærden, da finansieringen så mangler.

Flere nedskæringer

På velfærdsområdet regner man med en årlig vækst på 0,3 pct. I Tyve25-planen var det 0,5 pct.

Det er reelt en negativ vækst, da alene befolkningsudviklingen kræver en realvækst i det offentlige forbrug fra 2017 til 2025 på 0,6 pct. om året. Hvis velfærden skal følge med den almindelige velstandsudvikling skal den årlige vækst være på 1,1 pct.

Det årlige omprioriteringsbidrag på 2 pct. blev ved aftaleforhandlingerne sidste sommer droppet i kommunerne – efter stort pres fra bl.a. Velfærdsalliancen. Nu hedder det, at “alle større driftsområder vil fortsat være omfattet af et årligt omprioriteringsbidrag på 2 pct.”

Det kunne lyde, som om det igen skal gælde i kommunerne.

Mere nyliberalisme

Det nye regeringsgrundlag forstærker 2025-planerne om privatisering og udlicitering.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) udtaler til Altinget:

“I fremtiden skal der skabes konkurrence om så meget velfærd som overhovedet muligt. Som liberal politiker er håbet, at vi i en ikke alt for fjern fremtid kan komme op på fuldstændig konkurrenceudsættelse. Det vil være det bedste.”

Ifølge de seneste tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev knapt 26 pct. af de såkaldte ‘udbudsmulige’, statslige, regionale og kommunale opgaver konkurrenceudsat i 2015. Skal man længere ad den vej, er man ifølge styrelsen nødt til at tage fat på nogle af de mere bløde velfærdsområder.

“For mit vedkommende er der ikke noget, der er helligt,” siger Simon Emil Ammitzbøll.

Minus-uddannelse

Et andet område, som kommer til at levere penge til minus-væksten, er SU-systemet.

Som det lakonisk hedder i regeringsgrundlaget: “Det er derfor muligt at tilpasse SU’en til niveauet i andre lande og samtidig fastholde, at alle har gode muligheder for at uddanne sig.”

Desuden vil man afskaffe retten til at tage flere uddannelser.

Endnu mere fremmedhad

VLAK fortsætter også Venstre-regeringens sorte flygtninge- og indvandrerpolitik.

Der vil blive indført en “nødbremse”, så man kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis der opstår en ”krisesituation, der sætter de danske grænser under pres”.

Og for dem, som slipper ind, ville der blive gennemført en øget politiindsats ved asylcentrene for at “opretholde ro og orden i og omkring centrene, ligesom kontrol-­ og sikkerhedsindsatsen på udlændingeområdet generelt styrkes”.

Reglerne for permanent ophold vil blive strammet markant, så der fremover stilles endnu højere krav til flygtninges og indvandreres evne og vilje til at integrere sig i det danske samfund.

VLAK vil stramme kravene til familiesammenføring for de udlændinge, der har ringere forudsætninger for at blive integreret i samfundet. Danmark vil gerne have de “gode” indvandrere, men holde “rosset” ude.

Samtidig vil der blive (endnu) strammere adgang til dansk statsborgerskab ved at kræve hårdere betingelser.

Udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste udlændinge skal udsendes, så snart muligheden opstår. Og VLAK vil undersøge mulighederne for brug af diplomatiske forsikringer i forhold til udsendelser af personer på tålt ophold.

Det betyder blandt andet, at man vil sende folk til lande, som bruger tortur, bare en landet “lover” ikke at gøre det over for hjemsendte borgere.

Med andre ord: Send folk tilbage til tortur og død.

Flere artikler fra nr. 356

Flere numre fra 2017

Se flere artikler af forfatter:
Charlie Lywood

Siden er vist 1504 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside