Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 358 – 17. marts 2017 – side 3

Det mener vi

Kampen mod racisme og mod nedskæringer hænger sammen

For magthaverne har racismen et formål: At få os til at acceptere krisepolitikken. Derfor skal vores modstand også forbinde de to ting.

SAA 358: Organisér mod ulighed og racisme

På store dele af venstrefløjen synes der at være en “berøringsangst” over for at bekæmpe den racisme, der dagligt spyr ud fra medier og politikere.

Tabersag

Det er ikke, fordi venstrefløjen ikke er imod racismen.

I stedet er logikken, at modstand mod racisme er en “tabersag”. Racismen er så rodfæstet i befolkningen, at venstrefløjen mister opbakning, hvis man gør det til et centralt kampområde.

I stedet skal venstrefløjen satse på at vinde opbakning på “sociale” spørgsmål: Ulighed, fattigdom, nedskæringer osv. Her kan arbejderbe- folkningens sande klasseinteresser mobiliseres, er logikken.

I Socialdemokratiet og SF er man begyndt direkte at snakke nationa- lismen og racismen efter munden. Venstrefløjen til venstre for SF er for det meste “bare” passiv.

Magthavernes racisme

Den logik bygger på en manglende forståelse af den centrale rolle, ra- cismen spiller for magthaverne.

Tydeligst er det måske sagt i 2014 af den konservative Benedikte Kiær: “Regeringen skal åbent og ærligt fortælle borgerne, at der vil blive taget fra skoler og ældrepleje, fordi vi i en tid med nulvækst skal finansiere

Altså: Der er ikke penge nok – og det er flygtninges og indvandreres skyld, når der skæres ned.

Racismen er midlet, ikke målet

Ser vi bort fra racisterne i Dansk Folkeparti, er den slags – racistiske – udtalelser sjældent udtryk for, at politikerne ønsker at være racistiske.

Racismen er et middel til at få os til at vende vreden over de enorme nedskæringer på skoler, hospitaler, daginstitutioner, ældrepleje osv. mod flygtninge, indvandrere og især muslimer. Den er ikke et mål i sig selv.

Racismen har to formål: 1) Den bortleder opmærksomheden fra magt- havernes ansvar for angrebene, og 2) den splitter sammenholdet mellem folk på bunden af samfundet og gør det sværere at organisere modstand.

Organisér mindretallet for at vinde flertallet

Men den brede befolkning er langt mindre racistisk end politiker-retorikken.

Gentagne undersøgelser har vist, at ca. en tredjedel af befolkningen er ret konsistente modstandere af racismen. Ca. 20 pct. er “hårde” eller “bløde” racister. Og knapt halvdelen svinger med stemningen.

Problemet er, at det racistiske mindretal hele tiden får argumenter til at overbevise “de uafklarede” fra den daglige strøm af racisme fra politikere og medier.

Omvendt betyder venstrefløjens passivitet, at det lidt større anti- racistiske mindretal ikke bliver mobiliseret til at gå til modangreb.

Så over tid vil vi tabe den kamp, hvis ikke venstrefløjen begynder at tage kampen mod den politiske racisme alvorligt.

Politisk anti-racisme

Men det er ikke en kamp, vi behøver at tabe. De store protester i 2015 i solidaritet med flygtninge tvang for en tid regeringen i defensiven. Men kun for en tid.

Der manglede organiserede netværk til at fastholde bare en del af de mange tusinde, der demonstrerede, i vedvarende aktivitet.

Hvis vi kan mobilisere dem, der i forvejen er mod racismen, til at få selvtillid og komme i offensiven, kan vi begynde at vinde de mange, der nogle gange køber de racistiske politikeres argumenter.

Og dermed er vi i gang med at trække tæppet væk under racistiske nedskærings-politikeres vigtigste ideologiske kort.

Det stiller ikke kun krav til den “passive” venstrefløj. Det stiller også krav til dem, der allerede er aktive mod racismen. Krav om, at man ikke begrænser sig til “humanistisk” modstand mod racismen – hvor vigtig den end er – men tager fat i de bagvedliggende årsager: Nedskæringer, krige osv.

Det handler om at bygge solidaritet blandt de mange mod magthaverne. Derfor må kampen mod racisme og mod nedskæringer gå hånd i hånd – ikke den ene uden den anden.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 358

Flere numre fra 2017

Siden er vist 2132 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside