Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 362 – 17. november 2017 – side 4

Kommune- og regionsvalg 2017

Spræng rammerne! – Der er råd til velfærd. Stem Ø – Enhedslisten

Lene Junker

Den 28. oktober startede den synlige del af valgkampen i kommuner og regioner landet over. Politikere og slogans hænger nu i lygtepæle, på motorvejsbroer mv.

Det kan være svært at se forskellen på de partier, som stiller op. De er nemlig enige om rigtigt meget, hvilket er kommet til udtryk i de brede budgetforlig, som blev indgået allerede i september måned.

Nye partier

Der er to nye partier på banen denne gang. Det er Alternativet og Nye Borgerlige.

Alternativet har god medvind landspolitisk, så de har også mulighed for at forankre sig lokalt. Nye Borgerlige har medvind i medierne, men de har for mange lig i lasten – medlemmer og kandidater med nazibaggrund eller nazisympatier, til at kunne samle stemmer nok.

Siden valget til EU-Parlamentet i 2014 har alle valgkampe i Danmark, såvel som resten af Europa været en uskøn konkurrence om at være mest nationale og danske – oftest ved at gøre flygtninge og indvandrere til problemer, man gerne ville slippe af med.

Mindre velfærd

Siden 2009 er der blevet 30.000 færre varme hænder i den offentlige velfærd. Den offentlige velfærd er ved at falde sammen om ørerne på både brugere og ansatte.

Det samlede beløb, som kommunerne har brugt på velfærd om året er faldet fra 450 milliarder i 2010 til 415 milliarder i 2017. Det skyldes den klassiske nyliberale krisepolitik, hvor de manges tryghed og velfærd betaler skattelettelser til de få.

Alle partier, undtagen Enhedslisten, har støttet op om denne udvikling. Og de faglige organisationer har siddet på hænderne med bekymrede miner, mens forringelserne rullede ind over deres medlemmer.

Det har derfor været bekvemt for skiftende regeringer at følge i kølvandet af Dansk Folkepartis national-konservative politik og hetz mod flygtninge og indvandrere og dermed fjerne fokus og opmærksomhed på de endeløse besparelser og forringelser.

Kommuneaftalen, Regionsaftalen og de lokale budgetforlig

Alle de budgetforlig, som blev indgået i september måned holder sig inden for rammerne af den aftale, som regeringen indgik med Kommunerne og Regionerne i juni måned. Et stort flertal i Folketinget støtter aftalen.

Aftalen betyder, at den økonomiske ramme, også kaldet servicerammen, stiger med 0,3% i 2018. Det svarer til 800 millioner kr. Men det modregnes af et omprioriterings- og effektiviseringsbidrag på 500 millioner, som er besluttet tidligere. Desuden sker der en demografisk udvikling; vi bliver flere børn og ældre; som beløber sig til 1,3 milliarder.

Så resultatet bliver reelt 1 mia. kr. mindre til velfærd i 2018. Dertil kommer, at budgetloven fra 2011, der gør EU´s Finanspagt til dansk lov, pålægger kommunerne en økonomisk straf, hvis de overskrider servicerammen.

Det har siden 2011 betydet, at landets kommuner har været forsigtige og haft et mindreforbrug på 2 milliarder årligt.

Der er råd til velfærd – spræng rammerne

Jobcentrenes Ofre og Næstehjælperne er græsrodsnetværk, som gennem en lang række lokale aktioner er lykkedes med at sætte de reformramtes umenneskelige vilkår på dagsordenen. Det har fået en række faglige organisationer på banen med krav til ændringer af loven.

Danmark for Velfærd er et nyt initiativ, startet af en række faglige organisationer. Der har været afholdt et landsdækkende stormøde for tillidsrepræsentanter.

Herfra besluttede man at gøre 7. november til Velfærdens dag og dermed sætte fokus på velfærden op til valget den 21. november.

Så disse netværk og initiativer må udvikles og forstærkes. Solidaritet og fælles kamp er nødvendig for at sprænge rammerne.

Flere artikler fra nr. 362

Flere numre fra 2017

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 1165 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside