Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 363 – 1. februar 2018 – side 5

Racismen splitter og ødelægger sammenholdet

Lene Junker

Der er ca. 200 forskellige nationaliteter i Danmark og de udgør
11 % af befolkningen.

Langt de fleste tilhører arbejderklassen, fordi deres livsgrundlag er at sælge deres arbejdskraft eller prøve på at komme til at gøre det. Så arbejderklassen har forskellige baggrunde og forudsætninger, men samtidig fælles interesse i at skabe en social retfærdig fremtid med plads til alle.

Den vigtigste enkeltfaktor for, at det kan lykkes, er aktive og kæmpende fagforeninger med et globalt udsyn. Fagforeningerne er til for at modvirke splittelse og konkurrence arbejderne imellem.

Magthaverne har siden slavehandlen brugt racismen til at retfærdiggøre undertrykkelse og udbytning. Desuden bruger de en “del og hersk” strategi for at splitte modstand og protester. Ligeledes gøres de etniske minoriteter til syndebukke og afledning fra en asocial politik.

Det er en vigtig opgave at organisere arbejdere fra Polen, Syrien osv. og gøre dem til en aktiv del af den fælles kamp for bedre vilkår på arbejdspladsen og i samfundet som helhed.

Det er afgørende at kæmpe for et samfund, hvor der er lige rettigheder og muligheder for hele befolkningen.

Arbejderklassen er multikulturel – solidariteten er også multikulturel.

Se også:
SAA 363: 17. marts: Aktionsdag mod racisme
SAA 363: Landsdækkende samarbejde for flygtningevenner og antiracister
SAA 363: Højrefløjen står stærkt i Europa – men mødes med modstand overalt

Flere artikler fra nr. 363

Flere numre fra 2018

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 569 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside