Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 364 – 15. marts 2018 – side 10

Tema 1968

Vi har stadig en verden at vinde

Anna Wolf

Når man taler om et 50-års jubilæum for 1968, kan man vel egentlig ikke tale om et jubilæum for én enkeltstående historisk begivenhed.

At sige ”ungdomsoprøret” betoner kun en del af sagen. Jubilæet, sådan som det er, er en fejring af og en refleksion over en utroligt politisk ladet tid. En tid, hvor troen på og kampen for en anden og bedre verden stod stærkt.

De, der oplevede den, ser nogle gange tilbage med længsel; mange af os, der gik glip af den, læser om den med begejstring og fascination.

1968 er et vigtigt år. Det blev kulminationen på de politiske og modkulturelle strømninger, der ulmede op gennem 1960’ernes ekspanderende forbrugersamfund.

Det blev også startskuddet til mange kampe og græsrodsbevægelser i resten af det 20. århundrede, som var med til fundamentalt at forandre både samfundsinstitutioner og kulturelle og sociale omgangsformer. Selv om vi ikke fik den revolution, som mange kæmpede for, håbede på, og som fandtes i parolernes retorik.

Når vi fremhæver 1968, fremhæver vi “the fire last time”, som socialisten Chris Harman udtrykker det . Ilden sidste gang var en politisk ild, en kreativ, kunstnerisk ild, en radikal kamp-ild og et meget positivt håb om grundlæggende forandring.

Modstanden mod Vietnamkrigen var et vigtigt omdrejningspunkt. Den bevidstgjorde mange i vesten om de antiimperialistiske spørgsmål, som kunne forbindes med klassekampen.

Arbejderkampen forbandt sig med de studerendes kamp på universiteterne; kvinders, afroamerikaneres og homoseksuelles kampe interagerede; kunst og politik mødtes på ny og udfordrede hinanden.

Ilden sidste gang er en fortsat inspiration til ilden næste gang – ilden nu. For socialister og alle, der kæmper for en bedre verden, er ’68 både et tilbageblik og at skue fremad. Faglig kamp, studenterpolitik, kamp mod undertrykkelse – vi har stadig en verden at vinde.

Flere artikler fra nr. 364

Flere numre fra 2018

Se flere artikler om emnet:
1968

Se flere artikler af forfatter:
Anna Wolf

Siden er vist 941 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside