Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 365 – 27. april 2018 – side 3

Det mener vi

OK18: Vi ønsker en konflikt

Alle ledende forhandlere både på arbejdsgiversiden og fra de faglige organisationers side har travlt med at sige, at man ikke ønsker en konflikt.

Socialistisk Arbejdervis 365

Også blandt vores kollegaer rundt om på arbejdspladserne er der mange som siger, at de håber på et forlig. Men her på Socialistisk Arbejderavis argumenterer vi for en konflikt. – Det er der flere årsager til.

Ingen kompromis

For det første mener vi ikke, at vi skal gå på noget som helst kompromis med de i forvejen meget lave krav som fagbevægelsen har taget med til OK18. Arbejdsgiverne gik til forhandlingerne med et mål om klare forringelser af de offentlige ansattes vilkår.

Fagforeningerne gik til forhandlingerne for at forsvare sig. Vores sides krav er derfor i forvejen alt for små, især set i lyset af at de sidste tre overenskomstforhandlinger har været meget ringe for arbejderklassen.

En konflikt vil ryste regeringen

Vi ønsker ikke kun konflikt, fordi vi vurderer, der ikke er plads til kompromis i de konkrete forhandlinger. Også fordi vi ved, at regeringen kan blive rystet af en konflikt. Endelig vil denne regering og resten af eliten på Christiansborg møde modstand på det punkt, hvor de er svagest; på det sociale spørgsmål.

Regeringen, DF og Socialdemokraterne taler konstant om muslimer, indvandrere og flygtninge, som det store problem. De ønsker at splitte os og aflede diskussionen. Men med OK18 er velfærdsstatens kernetropper trådt ind på scenen og startet en anden diskussion om retfærdig løn, om at forsvare velfærdsstaten, om at “nok er nok”, om at vi ikke vil finde os i at de afvikler vores sociale sikkerhedsnet.

Vi ønsker en konflikt fordi det åbner et åndehul, hvor vi kan mobilisere på en anden dagsorden og en anden solidarisk politik.

Vi vil se solidaritetspagten i kamp

Sidst men ikke mindst ønsker vi en konflikt fordi, vi vil se solidaritets-pagten i kamp. Den danske arbejderklasse er allerede nu ved at få sig en vigtig saltvandsindsprøjtning af aktiv kamp og solidaritet, og disse vigtige erfaringer vil blive endnu større ved en konflikt.

En sovende kæmpe er ved at vågne af sin døs. Nye netværk er ved at blive dannet, og netværk og kamperfaringer bliver guld værd i de kampe som ligger foran os de kommende år.

Derfor skal vi klart og tydeligt sige, at vi ønsker en konflikt. Vi ønsker at bruge den styrke som vi kan opbygge i en storkonflikt.

Forhandlingerne i forligsinstitutionen er et skuespil som handler om at indgå kompromisser og passivisere os. Vi ønsker ingen rådne kompromisser.

Og vi vil opfordre til at stemme nej til et forlig som ikke indfrier
vores krav – og hermed ja til at tage storkonflikten. Og den diskussion
ligger lige om hjørnet, og er vigtig at tage blandt vores kollegaer.

Solidaritetspagten vil forandre

De offentlige ansatte har allerede bevist et historisk sammenhold og en styrke som peger på at vi kan vinde og gå hele vejen. En kæmpende solidaritetspagt kan vinde OK18, men også mere end det: Den bevægelse, der er på vej til at blive opbygget, kan ændre det politiske landskab i Danmark mange år frem.

Og det er netop hvad det store flertal er i fuld gang med, nemlig at genopfinde troen på at sammen er vi stærke. At arbejderklassen har en kæmpe styrke hvis den organiserer sig og kæmper “skulder ved skulder”.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 365

Flere numre fra 2018

Siden er vist 2397 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside