Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 37 – Februar 1988 – side 3

Budgetforliget i Århus

Slagtet strejke sætter sine spor

Poul Erik Kristensen

Sidste sommer strejkede personalet på de århusianske daginstitutioner mod det såkaldte ventelisteforlig, som betød en kraftig forringelse af personalets arbejdsforhold. Og i efteråret var der en del aktiviteter blandt lærere, elever og forældre imod bebudede skolelukninger i kommunen.

Dette til trods er de kommunale nedskæringer i Århus blevet mødt med larmende tavshed.

Kommunens spareforlig indeholder nedskæringer på ca. 200 millioner, takststigninger på 10% i perioden fra 1989 til 91, samt fyring af mellem 250 og 300 ansatte i kommunen.

Indtil videre har den eneste synlige protest været en demonstration foran Århus Rådhus med omkring 500 deltagere. Hertil kommer nogle spæde forsøg på at organisere forskellige aktiviteter.

Ledelserne nedstemt

Kort efter spareforligets indgåelse afholdt de pædagogiske fagforeninger et medlemsmøde, hvor man skulle diskutere aktiviteter imod nedskæringerne.

Udspillet fra ledelserne i PMF og BUPL var, at der skulle afholdes en faglig dag. Forslaget blev imidlertid massivt nedstemt blandt de 1300 fremmødte.

Hermed blev en af mulighederne for at opbygge en samlet kamp imod nedskæringerne forpasset.

Det ville have været ulig nemmere at overbevise andre fag- og brugergrupper om en aktiv kamp, hvis pædagoger og medhjælpere havde vedtaget ledelsernes forslag om en faglig dag.

Århus: Kamp mod ventelister

Sidste sommer var der god gang i pædagogernes kamp mod ventelisteforliget. l år vil de ikke aktionere mod de enorme nedskæringer.

Det er første gang BUPLs og PMFs bestyrelser er blevet nedstemt på spørgsmålet om en faglig dag, men grunden til, at det skete denne gang er imidlertid let fattelig. Strejken mod venteliste-forliget sidste sommer blev nemlig på det groveste slagtet fra fagforeningernes side.

»Det er op til brugerne«

Det er klart, at der vil komme en dårlig reaktion oven på de faglige lederes slagtning af en ellers eksemplarisk strejke.

Den viste sig altså på medlemsmødet.

Heller ikke blandt øvrige kommunalt ansatte har der været initiativer til en aktiv kamp mod nedskæringerne. Holdningen har de fleste steder været, at det jo alligevel ikke nytter noget. I stedet har man forsøgt at spille sorteper videre til forældre eller brugere i det hele taget.

Selvfølgelig skal man arbejde for at brugergrupper, forældreråd og andre nrbejder aktivt imod de kommunale forringelser. Men det er noget sværere.

For eksempel har Forældrenævnet i Århus forsøgt at stable en betalingsboycot på benene. Ved underskriftindsamling blandt de 12.000 forældre stemte kun ca. 17,5% for betalingsboycotten. For at iværksætte boycotten skulle minimum en fjerdedel af forældrene støtte aktionen.

Det er et problem at lægge hele ansvaret for at kæmpe nedskæringerne af bordet over til brugergrupper, for i modsætning til de ansatte er de splittede. De har ikke nogen fælles baggrund, og kan ikke hruge strejken som et pressionsmiddel.

Kampen mod nedskæringerne i Århus kommune ville derfor have stået noget stærkere i dag, hvis ikke BUPLs og PMFs ledelser sidste sommer havde slagtet strejken mod ventelisteforliget.

Flere artikler fra nr. 37

Flere numre fra 1988

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1981-1990

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 1746 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside