Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 38 – Marts 1988 – side 4

Spørgsmål vi ofte møder

Er socialisme bedre?

John Molyneux

»I det borgerlige samfund,« skrev Marx, »er det levende arbejde kun et middel til at øge akkumuleret arbejde. I det kommunistiske samfund er akkumuleret arbejde kun et middel til at udbrede, til at berige, til at fremme eksistensen for arbejderne«.

Den fundamentale forskel mellem en kapitalistisk økonomi og en socialistisk økonomi er med andre ord, at produktionen under kapitalismen foregår for profit, og under socialismen for de menneskelige behov.

Vi vil skifte det ene samfund ud med det andet af den simple grund, at det vil betyde et meget bedre og friere liv for det store flertal af menneskene. Og først og fremmest vil det betyde afskaffelse af sult, fattigdom, arbejdsløshed og krige.

Under kapitalismen sulter hundrede millioner af mennesker, selv om der er fødevarer nok. I slutningen af 70erne kom der ca. 1,3 millioner tons fødevarer på markedet årligt. Det blev beregnet, at det kunne føde ca. 5 mia. mennesker.

Sulten er der, fordi der ingen profit er i at føde dem, der ikke kan betale. Under socialismen, hvor hele grundlaget for produktionen er at opfylde de menneskelige behov, vil det have første prioritet at føde hele menneskeheden. Det er ikke noget, man først kommer i tanker om, når en tredjedel af verden sulter, hvorefter man så overlader problemet til de forskellige hjælpeorganisationer og Bob Geldorf.

Under kapitalismen er der flere hundrede millioner, der – selv i verdens rigeste lande som i Vesteuropa og USA – lever i knusende fattigdom. Atter er grunden ikke mangel på ressourcer. Det er bare ikke profitabelt nok at betale dem en anstændig løn, eller i mange tilfælde overhovedet at beskæftige dem.

Planlægning

Hvis produktionen bliver organiseret ud fra menneskelige behov, vil det øge levestandarden for de fattige og standse arbejdsløsheden. Det vil beskæftige de arbejdsløse bygningsarbejdere med at bygge boliger til de hjemløse, hospitaler til de syge og skoler til de unge. Det vil beskæftige de arbejdsløse metalarbejdere med at lave traktorer til de forarmede bønder i den tredje verden.

Hospitalerne og skolerne vil efterhånden sikre en raskere og bedre uddannet befolkning. Forbedringen i landbruget vil øge fødevareproduktionen og så videre.

Arbejdsløsheden er et produkt af en anarkistisk planløs økonomi. Under socialismen vil vi demokratisk planlægge økonomien på en måde, så uddannelse, arbejdsevne og kreativitet blandt verdens arbejdere kommer til at passe sammen med deres egne mål og behov.

Under kapitalismen har krige skabt utrolige rædsler for arbejderklassen, samtidig med at forberedelserne til krig forbruger og ødelægger utrolige mængder af produktive ressourcer.

Men krigens grundlæggende rødder er kampen for profit imellem konkurrerende nationer. Socialismen vil ved at fjerne rødderne også fjerne krigen og rædslerne og frigøre ressourcerne til produktive formål.

Det er mere end rigelig begrundelse for at indføre socialismen, at man kan afskaffe arbejdsløshed, fattigdom, sult og krig med den. Men når det kommer til stykket, vil organiseringen af produktionen for behov gøre meget mere. Det vil åbne op for menneskehedens ubegrænsede muligheder.

For at begynde at forstå de nye muligheder, behøver vi bare at bruge vores fantasi en smule.

Den teknologi, der i dag er brugt til Concorden, bliver i dag kun brugt til at få selskabsbestyrelserne til New York til frokost i tide. Med den teknologi kan vi skabe et effektivt, offentligt transport system. Eller vi kan forestille os, at teknologien bag Stjernekrigsprojektet kan bruges til at overrisle Sahara.

Nye muligheder

Eller se bare på ethvert forretningskvarter i en hvilken som helst nordamerikansk by eller på de lignende bycentre, der er opbygget over hele verden. Se de prangende rækker af skyskrabere og forestil dig de ressourcer af rigdom, arbejde og uddannelse, der er involveret i byggeriet. Hvad ville man dog ikke kunne gøre, hvis man overførte de ressourcer til renovering af slumbyerne i Latinamerika.

Selvfølgelig er det meningsløst og umuligt at tegne et deltaljeret billede af et fremtidigt socialistisk samfund. Vi kan ikke spekulere os til hvordan boliger, transport eller uddannelse vil blive organiseret i et sådant samfund.

Men vi kan være sikre på, at så snart menneskets behov og ønsker bestemmer udformning og planlægning og ikke profittens love, vil det samfund, der bliver skabt, uden tvivl være det eksisterende samfundssystem overlegent. Og gennem de bedre forhold imellem mennesker vil der være alle muligheder for udvikling.

Billedtekst:
Under socialismen kan de ressourcer, der idag bruges på prangende skyskrabere, bruges på renovering af slumbyerne.

Flere artikler i serien Spørgsmål vi ofte møder

Flere artikler fra nr. 38

Flere numre fra 1988

Se flere artikler af forfatter:
John Molyneux

Siden er vist 2043 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside