Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 39 – Maj 1988 – side 2

DKU-kongres: Nedlæg LLO

Kim Møller

Planen om at nedlægge det selvstændige faglige ungdomsarbejde i Faglig Ungdom og LLO har naturligvis sat sit præg på de årsmøder, der har været i de berørte organisationer.

Også idémændene bag smadringen af LLO, DKU, har afholdt kongres. Kongressen viste, at der var opbakning bag kravet om nedlæggelse. Der var kun uenighed om hvor hurtigt det skal gå.

Valget af formanden for LLO, Niklas Gudmundsson, til ny formand for DKU, understreger yderligere den officielle DKU-holdning.

På Faglig Ungdoms repræsentantskabsmøde i København viste diskussionen mellem en politisk svag DKU-fløj og en ligeså svag opposition, hvor famlende både DKU og oppositionen er på spørgsmålet.

DKUernes drømme om sammenlægning mellem Faglig Ungdom og LO-Ungdom led i første omgang skibbrud. LO-Ungdom-København, der holdt årsmøde 3 dage før Faglig Ungdoms repræsentantskabsmøde, gav klart udtryk for, at de ikke ønsker samarbejde med den aktive, demokratiske og selvstændige lærlingebevægelse.

DKU opgav derfor at nedlægge Faglig Ungdom i den kommende arbejdsperiode. Men de er fortsat meget opsatte på at tage initiativer overfor LO-Ungdom. De ønsker fortsat at nedlægge LLO og Faglig Ungdom.

Oppositionen, som havde holdt flere møder inden repræsentantskabsmødet, var politisk svag og meget famlende. Den var ikke i stand til at opstille en alternativ arbejdsplan, der ville gøre det stjerneklart, at Faglig Ungdom arbejder på et selvstændigt, demokratisk og økonomisk uafhængigt grundlag. En arbejdsplan, som tager sit udgangspunkt i, at der er nedgang i klassekampen, og at det medfører, at lærlingebevægelsen kører på lavt blus.

På hælene

Antallet af deltagere på Faglig Ungdoms repræsentantskabsmøde viste da også, at lærlingebevægelsen er på hælene, trods det politiske sprængstof. Kun ca. 40 deltog mod ca. 70 sidste år. Men Faglig Ungdom har før været hensygnende.

Trods den lave aktivitet har det selvstændige ungdomsarbejde sin berettigelse – selv når det kører på lavt blus. Kernepunktet er at vinde opbakning fra neden.

Det er fortsat venstrefløjens opgave at uddanne og skole fagligt aktive tillidsfolk, som kan fremlægge en mere aktiv og militant linje end den, som socialdemokratiske tillidsfolk lægger frem.

Flere artikler fra nr. 39

Flere numre fra 1988

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1981-1990
DKP

Se flere artikler af forfatter:
Kim Møller

Siden er vist 2586 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside