Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 41 – August 1988 – side 3

Århus amt

Sygehuse slagtet

Joan Hansen

Løbet er kørt for sygehusene i Skanderborg og Ebeltoft. Århus Amtsråd vedtog den 2. august, at begge sygehuse skulle nedlægges som et led i besparelserne på 140 millioner kr. på sygehusområdet.

Der har i løbet af sommeren været heftige uenigheder i partierne om, hvordan besparelserne skulle gennemføres. Planerne om at nedlægge de to sygehuse medførte nemlig omfattende demonstrationer i de to byer. I Skanderborg var der 5000 demonstranter, i Ebeltoft deltog omkring 2000.

Det fik Venstres og de konservatives amtsrådsmedlemmer til at pege på, at nedskæringerne skulle fordeles over samtlige sygehuse i amtet. Den såkaldte »grønthøstermetode«. Der er jo allerede kommunal- og amtsrådsvalg i 1989!

Sygehus-massakren er hverken starten eller afslutningen på den nedskæringsbølge, der rammer det offentlige system.

Siden den borgerlige regering kom til i 1982, er kommunernes budgetter hvert år blevet skåret med millioner, og kommuner, som ikke overholdt budgetrammerne, er blevet pålagt den såkaldte deponeringsafgift, d.v.s. at de skal betale budgetoverskridelserne til staten i form af et 100 % strafbeløb.

Problemet bliver selvsagt større år for år. Balancegangen er næsten umulig, nedskæringerne har ikke bare medført, at personalet inden for de forskellige områder er totalt nedslidt, og at der er en flugt væk fra arbejdspladserne, men også at brugerne af systemet er begyndt at vise deres utilfredshed.

Mange protester

Selv om planerne om at nedlægge sygehusene førte til store demonstrationer i begge byer, har personalet på sygehusene ikke gjort noget for at forbinde sig med utilfredsheden. Da Ib Frederiksen, formand for amtsrådet, tog til Skanderborg for at fortælle personalet, at de snart ville modtage deres fyrresedler, dannede sygehusarbejderne et vagtværn for at beskytte ham mod utilfredse skanderborgensere.

Arbejderpartierne og fagforeningslederne forholder sig fuldstændigt passivt til nedskæringerne, derfor er det op til socialister i fagforeningerne at rejse diskussionen om, hvordan vi kan bekæmpe nedskæringerne. Når SFeren Lars Lyngsdahl, næstformand i sygehusudvalget, kalder forliget: »Det værste klamphuggeri, han nogensinde havde set«, er det ikke fordi SF, vil være med til at bekæmpe nedskæringerne, tværtimod. SF er totalt underlagt spare-ansvarligheden og mener blot, at nedskæringerne tages på et forkert økonomisk grundlag.

Heller ikke Dansk Sygeplejeråd og lægernes fagforening har rørt ret meget på sig i forbindelse med nedlæggelsen.

Billedtekst:
I modsætning til de ansatte, var der stor modstand mod lukningen hos lokalbefolkningen.

Flere artikler fra nr. 41

Flere numre fra 1988

Se flere artikler af forfatter:
Joan Hansen

Siden er vist 1135 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside