Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 43 – Oktober 1988 – side 2

Leder

Fornuftens kollision

Kodeordet på venstrefløjen er “samling”. Alle har nogen, som de gerne vil samles med. Det opløsningsramte VS har længe villet i kanen med DKP og SAP. SAP har hele tiden været vilde med ideen, selv om fremtrædende hovedbestyrelsesmedlemmer nu stiller spørgsmålstegn ved, om SF er en bedre makker at samles med.

Til gengæld har DKP slået sig noget i tøjret – da valgalliancen med de gamle flippere og de frygtede trotskister rykkede for tæt på, fandt man hurtigt på en undvigemanøvre; “Forum for demokratisk fornyelse”. Det skal også samle – og være en “fornuftens koalition” for at sikre klodens overlevelse. Og så er der mange at samle sammen, for hvem er ikke imod at afskaffe verden?

I Midtjylland, hvor DKP var blandt initiativtagerne til en fælles venstrefløjskonference sidst i september, skulle valgalliancen prøves igen. Ca. 170 folk fra venstrefløjen mødtes. I IS var vi så naive at tro, at der skulle fastlægges en markant udadvendt profil med fælles aktiviteter. Det havde både fremtrædende VSere og DKPere lagt op til i deres oplæg. Men ikke engang en fælles udtalelse blev det til.

Forslag om at opfordre til en tillidsmandsring, der kunne styrke kampen mod de kommunale nedskæringer, kunne ikke engang komme til afstemning. Der blev også lukket af for forslag om blokader og aktioner mod racister og nazister, ikke mindst for at stopper nazistpartiets planer om at stille op til kommunalvalget næste år.

Valgalliance og kommunal fællesopstilling kom til at stå helt centralt for de mange deltagere, hvor over 90% var medlem af et parti.

Der er ikke noget underligt i, at venstrefløjen er frustreret og panikken. Organisationerne er ved at falde fra hinanden, og aktiviteten og opbakningen udefra er minimal.

Selvfølgelig har VS og DKP selv en del af skylden for det. Men hovedårsagen er den økonomiske krise, der har tvunget arbejderklassen og bevægelserne i defensiven. Og derfor er deres “samling” en helt forkert måde at gribe tingene an på. Reelt er det en uklar sammenblanding af et ønske om et nyt parti og en aktionsenhed.

Valgalliance positivt

IS ser en valgalliance som noget positivt – forudsat at den ligger klart til venstre for SF. Men det er nu tvivlsomt om den reelt kommer til. Foreløbig har partierne ikke udvist megen vilje til at diskutere klassekampens erfaringer, den marxistiske teori og hvad man egentlig skal med et revolutionært parti.

De vil opstille lange valglister. Men alt sammen uden at tage udgangspunkt i det styrkeforhold der er mellem arbejdere og arbejdsgivere, uden at diskutere, hvordan folk selv kommer til at kæmpe for forbedringer og mod systemet. IS er ikke imod samling, men reelt er det parlamentarisk enhed, i stedet for en aktionsenhed, som bygger på aktivitet.

Revolutionære Socialister (RS) har gennem et stykke tid nærmet sig IS’ strategiske grundlag, og i dag er de principielle uenigheder mellem de to organisationer væk. Derfor er vi indgået i en diskussionsproces, der gerne skulle afskaffe en overflødig splittelse på venstrefløjen. Og det går hurtigt fremad med diskussionerne.

Det er, hvad IS mener med samling. At man afklarer uenighederne tilbundsgående, i stedet for at forsøge at bygge uholdbare broer over dem.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 43

Flere numre fra 1988

Se flere artikler om emnet:
DK: Venstrefløj
IS/ISU

Siden er vist 1862 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside