Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 43 – Oktober 1988 – side 12

Klassesamarbejde i Polen

Walesa parat til kompromis’er

Ole Mølholm Jensen

Den 20. september trådte den polske re­gering under ledelse af Zbigniew Messners tilbage. Bagved beslutningen ligger dybe uenigheder i den her­skende klasse i Polen.

Demonstration

Arbejderne vil ikke lægge sig ned på trods af Walesa og Jaruzelski.

Stats- og partibureaukra­tiet er ikke enige om, hvor­dan de skal tackle den alvor­lige økonomiske og politiske situation i landet.

At der er noget rygende galt med økonomien i Polen, blev kraftigt understreget af efterårets strejkebølge. Det var den stærkeste manifes­tation fra den polske arbej­derklasses side siden indførelsen af den militære undtagelsestilstand den 13. december 1981.

Strejkerne satte fokus på det afgørende problem, at forholdene for den polske ar­bejderklasse ikke er blevet forbedret siden 1981.

Strejkerne i efteråret var en alvorlig trussel for den herskende klasse i parti- og statsbureaukratiet. De strejkende krævede både lønforhøjelser, og at Solidar­nosc igen skulle legaliseres efter 7 års illegalitet.

Strejkerne var den anden større strejkebølge alene i 1988, og bureaukratiet fryg­tede med god grund en tre­dje senere på året. I den situ­ation valgte bureaukratiet at lave et kompromis med lederen af Solidarnosc, Lech Walesa.

Kompromisset var, at hvis Lech Walesa stoppede de strejkende mine- og hav­nearbejdere, kunne Solidarnosc genopstå i en mindre markant udgave.

Leach Walesa

National forsoning

For at få løst Polens enor­me økonomiske problemer har bureaukratiet flere gan­ge forsøgt at få arbejderklassens accept af økonomiske reformer. Hidtil har arbej­derklassen afvist disse for­slag, blandt andet ved en fol­keafstemning.

Dele af bureaukratiet vil derfor i den nuværende situ­ation indgå et kompromis med Lech Walesa, som skal sikre opbakningen bag re­formerne og samtidig sikre roen på arbejdspladserne.

Nul strejker

Den opgave er Lech Walesa gået i gang med at udføre. Han er i fuld gang med at forklare den polske arbejderklasse, at der ikke skal strejkes, men at der skal ske en national forsoning for at løse Polens problemer.

Lech Walesa har klart vist, at han er mere end vil­lig til at holde sin del af af­talen. Den herskende klasse er mere usikker på, om de vil overholde deres del og legal­isere Solidarnosc.

Dele af den herskende klasse ønsker ingen indrøm­melser til Lech Walesa og den polske arbejderklasse. Den anden gruppe, som nu har flertallet bag sig, vil have et klassesamarbejde op at stå med Lech Walesa i en central rolle.

Det er i det lys, at regerin­gens tilbagetræden skal ses. Regeringen, og dermed regeringsleder Messner, bli­ver gjort ansvarlige for den kaotiske økonomiske situation.

I stedet skal der dannes en mere reformvenlig rege­ring, der udover at inddrage Lech Walesa også vil inddrage andre oppositionelle fora i samarbejdet om en national løsning.

Socialister skal støtte en legalisering af Solidarnosc. Men vi skal også klart tage afstand fra Lech Walesas klassesamarbejdslinje.

Kassesamarbejdet bety­der, at den polske arbej­derklasse skal betale kris­ens byrder. Det betyder an­greb på de unge militante arbejdere og angreb på strejker.

Det er derfor også i dag mere tydeligt, end det har været længe, at der i Polen er et behov for en revo­lutionær organisation, der kan rette kritikken imod klassesamarbejdet og op­bygge arbejderklassens styrke ud fra de unge mili­tante arbejdere.

Flere artikler fra nr. 43

Flere numre fra 1988

Se flere artikler af forfatter:
Ole Mølholm Jensen

Siden er vist 1048 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside