Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 43 – Oktober 1988 – side 12

Blodbad i Burma

Militæret hærger

Joan Hansen

Situationen nærmer sig kogepunktet i Burma. På mindre end en måned skiftede det “Socialistiske Programparti” tre reger­ingsledere ud på grund af voksende demonstrationer og strejker mod det totalitære styre.

Protester i Burma

Politifolk og soldater deserterer og går med i kampen mod styret.

Demonstranterne kræve­de afholdelse af frie valg, men da den sidste civile regeringsleder, Maung Maung, bøjede sig for op­positionens krav, var det for sent. Oppositionens vok­sende styrke og de fortsatte kampe mod regeringen fik de mest højreorienterede dele af socialistpartiet til at gennemføre et militærkup den 18. september.

Studenternes reaktion var at mødes flere steder i byerne under råb som: “Vi er ikke krystere, vi vil kæmpe.” Produktionen af hjem­melavede våben blev for­stærket. Studenterne lavede brandbomber, pile af for­giftede cykeleger og lignen­de ting. Der blev sat plakater op i byerne, som opfordrede til at tage kam­pen op mod militærregeringens soldater.

Men også inden for hæren breder oprøret sig. Fredag før kuppet deserterede 400 soldater til et af universiteterne og hilste studenterne med råb som: “Vi kæmper for demokrati ­ikke for fascisterne.”

Den tætte forbindelse mellem hæren og socia­listpartiet fremgik klart på kuppets første dag. Hæren opløste samtlige statslige organer, indførte udgangs­forbud om natten og forbød forsamlinger på mere end fem personer. Men der blev intet nævnt om “Burmas So­cialistiske Programparti”, som med nære forbindelser til hæren har været den po­litiske kraft, der i løbet af de sidste 25 år har gjort Burma til en fattig politistat.

Efter kuppet har hæren opløst protestcentrene i hen mod hundrede byer, hvor den politiske magt var overtaget af studenter og munke.

Bygger på vold

Hæren har myrdet flere hundrede demonstrerende, med undskyldninger om, at de plyndrede butikker. Plyndringer, som de selv har startet for at undergrave de­monstranternes opbakning. De har udstillet dem som ublu forbrydere, der er parat til at tage hvilke som helst metoder i brug.

Hærens udspil til opposi­tionslederne har været, at det nu er deres ansvar at stoppe kampen mod regimet. Den har krævet, at alle of­fentligt ansatte skal vende tilbage til arbejde inden den 10. oktober. Hvis strejkerne fortsætter efter denne dato, vil folk blive fyret. Først når ro og orden er genoprettet i Burma, er militærregeringen parat til at udskrive valg.

Oppositionens svar har været, at der ikke kunne blive tale om noget samar­bejde, før regeringen indstillede jagten mod demon­stranterne. Deres dilemma har været, at de for det første ikke er samlet politisk. Men også at et samarbejde med det forhadte “Burmas Social­istiske Programparti”, der fortsat støttes af hæren, vil kompromittere dem overfor studenterne, og der vil være en nærliggende risiko for, at de mister studenterorgani­sationernes opbakning. De har under hele oprøret væ­ret kernen i bevægelsen.

Men nu har oppositionslederne, to oppositionelle gen­eraler og datteren af Bur­mas gamle nationalhelt, holdt det første møde efter kuppet, og de har sluttet sig sammen til een fælles mod­standsgruppe. De kræver fortsat, at regeringen ind­stiller forfølgelsen af oprø­rerne, men de ønsker helt klart at komme i en dialog med styret eg kræver, at der indsættes en overgangs­regering, som skal stå for, at der bliver afholdt frie valg.

Opgør nødvendigt

Oppositionslederne er ik­ke noget alternativ for ar­bejderne og studenterne. De har rødder tilbage i det gamle socialistiske parti og rider kun med på ryggen af oprøret. Det er arbejderne og studenterne, der er den drivende kraft i kampen mod regimet. Men desværre er der ikke vokset noget al­ternativt landsdækkende lederskab ud af oprøret.

Studenterne og arbejder­ne har vist, at deres kamp kunne tvinge et gammelt to­talitært regime i knæ. Desværre ser det ikke ud til, at de for øjeblikket er i stand til at forhindre herskerne i at rejse sig igen.

Flere artikler fra nr. 43

Flere numre fra 1988

Se flere artikler af forfatter:
Joan Hansen

Siden er vist 1105 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside