Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 50 – Juni 1989 – side 2

Schlüters majpakke

Arbejderne skal betale gildet

Harald Lillevang

Der bliver i denne tid fremlagt den ene økonomiske plan efter den anden, som skal “rette op” på den danske økonomi her ved indgangen til det indre marked. Fælles for alle planerne er, at arbejderklassen skal betale gildet, mens kapitalejerne får endnu lettere ved at hente deres profitter hjem.

KVR-regeringen kalder den netop offentliggjorte juni-pakke for “Danmarkshistoriens største oplæg”, og planen indeholder da også historiske angreb på arbejderklassen. Skattelettelser på mere end 35 milliarder kroner, som skal finansieres gennem brugerbetaling, nedskæringer i fradragsretten og indførelse af en række nye afgifter.

Umiddelbart kan det se ud som om, vi bare skal til et aflevere vores penge et andet sted end på skattekontoret. Men indholdet er noget helt andet. Skattelettelserne er først og fremmest for de højtlønnede, og selskabsskatterne reduceres til kun 35%.

Skattelettelserne for de højtlønnede og selskabsejerne skal så betales gennem brugerbetaling og nedskæringer i fradragsretten. Arbejderklassen kommer til at betale gildet.

Hvis planen bliver gennemført, indføres der øget burgerbetaling på dagpengeområdet, og i samme omgang bliver systemet strammet op for at undgå “misbrug”. Det vil sige, at det bliver sværere at få udbetalt understøttelse. Den årlige ekstraregning for arbejdsløshedsforsikringen bliver på 4000 kroner.

Øget brugerbetaling

Ud over det bliver der indført øget brugerbetaling på blandt andet plejeområdet, fritidsundervisningen og sundhedsområdet. En række fradrag bliver afskaffet eller beskåret. Det drejer sig om de fradrag, der letter lidt på selvangivelsen hos arbejderen, nemlig lønmodtagerfradrag, befordringsfradraget og fradraget for faglige kontingenter. Ekstraregningen for det lille nummer kan sagtens løbe op på over 5000 kroner årligt.

Det er helt tydeligt, at den borgerlige regering strutter af selvtillid. De magre overenskomster, der blev indgået her i foråret uden nogen form for kamp eller modstand, er medvirkende til, at de nu tør komme med så heftige angreb.

Men det er ikke kun de borgerlige, der er i gang med at trimme økonomien, så erhvervslivet fortsat kan hive profitterne hjem trods den øgede konkurrence i EF's indre marked.

SF har fremlagt deres skatte- og afgiftsplan, “en rød og grøn skattereform”, Socialdemokratiet er kommet med “Gang i 90’erne”, og senest har Specialarbejderforbundet barslet med deres “Udfordring til SiD i 90’erne”.

SD vil også konkurrere

Disse planer er ikke et så utilsløret angreb på arbejderklassen som Schlüters, men hensigten er den samme. At harmonisere skatte-og afgiftssystemet, så det passer til det indre marked, og øge erhvervslivets konkurrenceevne.

Socialdemokratiet snakker om løntilbageholdenhed som mirakelkuren, der så skal gengældes med en tvungen pensionsopsparing og mindre skattelettelser. SFs udspil minder på en lang række punkter om Socialdemokratiets. “Lighederne er større end forskellene,” siger Keld Rahbek Møller, som er en af arkitekterne bag SFs plan, til Information.

SF foreslår, at der indføres en produktionsskat, proms, som lægges på 10% af virksomhedernes værditilvækst. Værditilvæksten er forskellen på salgsindtægterne og udgifterne til råvarer og halvfabrikata.

“Det er ikke en skat, som øger virksomhedernes omkostninger. Deres muligheder for at tjene penge påvirkes ikke...,” siger Keld Rahbek Møller om den “sociale” plan.

SiDs plan er blevet modtaget med kyshånd af blandt andet chefredaktionen på Børsen, som udnævner Hardy Hansen til manden, der kan realisere tankerne fra Schlüters nytårstale. Skattelettelser som skal betales med en direkte lønnedgang. SiD's linje er skræmmende. De hidtidige krav har været for urealistiske. Det er nu nødvendigt at acceptere snævre lønrammer, hvilket vil svare til reallønsfald og lønnedgang. Arbejdsgivere, som giver efter for arbejderes lønkrav, skal i dømmes en bøde af et særligt lønpoliti.

Der er råd

“Nu er det de lavestlønnedes tur til at score kassen. Der er råd til det,” udtalte Hardy Hansen i januar før midtvejsforhandlingerne. Nu er der kommet andre boller på suppen.

Både SiD, SF og Socialdemokratiet er parate til at sende regningen til arbejderklassen.

Flere artikler fra nr. 50

Flere numre fra 1989

Se flere artikler af forfatter:
Harald Lillevang

Siden er vist 1105 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside