Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 5 – Februar 1985 – side 8

Forberedelser til stjernekrig

Michael Mogensen

USA og Sovjet sidder igen ved forhandlingsbordet i Geneve. Emnet er nedrustning – lige som under SALT-og START-forhandlingerne. Og resultatet bliver også det samme: Allerhøjst et sæt rammer for de kommende års kaprustning.

Erfaringerne med tidligere nedrustningsforhandlinger viser klart, at aftalerne ikke er det papir værd, de er skrevet på.

  • SALT 1 aftalen fastfrøs antallet af missiler på begge sider, men istedet udviklede man missiler med flere atomladninger i hver.
  • Antimissil-aftalen forbød opstilling af mere end et antimissil-system, men hverken de tekniske muligheder for mere effektive systemer eller militære interesser i flere var tilstede. Imidlertid fortsatte forskningen på fuld kraft.
  • SALT 2 aftalen tillod flere missiler end SALT I, men aftalen blev aldrig godkendt af USA.
  • START-forhandlingerne om mellemdistanceraketter brød sammen helt uden resultat.

Aftalerne er altså enten brudt sammen, været uden praktisk betydning eller åbnet for udviklingen af mere raffinerede våben.

Ny oprustning

Supermagternes handlinger og udtalelser under de nuværende forhandlinger giver da også et klart billede af, hvor de ender denne gang. Udstationeringen af Pershing 2, Cruise- og SS20-raketter fortsætter ufortrødent. USA er i fuld gang med at forberede testen af en helt ny anti-satellit raket til marts.

Og de har gjort det helt klart, at »Stjernekrigs-planerne« under ingen omstændigheder bliver droppet. Allerede nu er der sat 26 mia. dollars af til at udvikle planerne, som løber op i ca. 1000 mia. dollars, inden de er realiseret.

Ved hjælp af laser- og partikelvåben anbragt i satellitter vil USA være i stand til at ødelægge Sovjets strategiske raketter få sekunder efter de er affyret. Samtidig med. at systemet kan bruges offensivt mod f. eks. kommunikations satellitter. Det vil gøre terrorbalancen endnu mere ustabil og samtidig sætte gang i opstillingen af flere offensive missiler og i udviklingen af anti-satellitvåben.

I virkeligheden er hverken USA eller Sovjet reelt interesseret i nedrustning. USA's strategi med »Stjernekrigs-planerne « er at gøre Sovjet ude af stand til at gennemføre et effektivt atomangreb på USA – samtidig med at USA's egne offensive evner øges. En situation med uanede politiske og økonomiske muligheder for det amerikanske borgerskab.

Nedrustningsforhandlingeene har USA kun brug for som make-up overfor fredsbevægelserne og den stigende utilfredshed med de svimlende rustningsudgifter i USA og Vesteuropa.

Hvem vil krig?

USA ønsker også at fortsætte kaprustningen for at svække den kriseramte sovjetiske økonomi yderligere.

Militærudgifterne slår langt hårdere ind i den sovjetiske Økonomi, fordi den kun er halvt så stærk som den amerikanske og meget dårligere teknologisk udrustet. Det gør de sovjetiske magthavere interesseret i en pause i kapløbet. Ikke til at nedruste, men til at konsolidere deres nuværende magt og indflydelse.

Og det er magt og økonomiske interesser, det drejer sig om at forsvare for magthaverne i begge blokke. Krisen har gjort kampen om markeder og ressourcer mere intens, samtidig med at kapitalinteresserne rundt om i verden vakler under pres fra nationale og sociale bevægelser. Fra Polen og Afghanistan til Iran og Nicaragua.

Det er den reelle årsag til den eksplosive vækst i militærudgifterne, og forsvaret af de interesser vil under ingen omstændigheder blive sat over styr i Geneve.

Derfor skal vi ikke ha' forhåbninger til forhandlingerne. I stedet skal kræfterne rettes mod de kampe og den modstand, der er mod nedskæringer og arbejdsløshed. Det er i de kampe og på arbejdspladserne generelt, at den styrke, der skal til for at stoppe oprustningen, kan opbygges.

Magthaverne i øst og vest frygter kun en ting: en aktiv krigsmodstand med rødder på arbejdspladserne. Det er der, magten ligger til at stoppe produktion og transport af våben. Og til i sidste ende at sætte magthaverne helt fra bestillingen og skabe et samfund uden den udbytning og konkurrence, der driver magthaverne i øst og vest mod oprustning og krig.

Billedtekst:
USAs Challenger rumfærge – snart klar til stjernekrig.

Flere artikler fra nr. 5

Flere numre fra 1985

Se flere artikler om emnet:
Imperialisme

Se flere artikler af forfatter:
Michael Mogensen

Siden er vist 1358 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside