Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 52 – September 1989 – side 7

Marxisme i hverdagen

Hvilke rettigheder har nazisterne?

Martin B. Johansen

Især to synspunkter har været dominerende i den offentlige debat om, hvordan man bedst kan holde nazisterne og andre fascister nede.

Det ene går på, at nazisterne skal have lov til at komme frem i medierne, fordi de derved vil “afsløre sig selv” og fremstå som latterlige i diskussion med diverse humanistisk indstillede personer.

Det andet argument går i den stik modsatte retning og kræver kort og godt forbud mod nazistisk virksomhed. Et argument, der bl.a. støttes af “Folkebevægelsen mod nazisme”.

I IS er vi uenige i begge synspunkter. Vi mener ikke at nogen af de to metoder kan holde nazisterne tilbage.

Det er indlysende, at et forbud ikke hjælper ret langt. I Vesttyskland har nazismen været illegal siden 1945, men det har ikke forhindret nazister i at bygge deres organisationer op i ly af højreekstremistiske dækorganisationer som fx. Republikanerne, der har vundet alarmerende høje stemmetal ved de seneste lokal- og EF-valg.

Ytringsfrihed for nazister?

Når det drejer sig om nazisters optræden i medierne må vi som udgangspunkt fastholde, at eftersom nazisterne ikke har tænkt sig at lade deres politiske modstandere komme til orde i medierne, hvis nazisterne skulle komme til magten, så er der ingen grund til at de skal have spalteplads til at udbrede deres ideer.

Vi kender allerede nazisternes synspunkter. Hitlers udryddelseslejre, undertrykkelsen af fagforeninger og arbejderpartier er kun alt for blodige eksempler på, hvad nazisterne har tænkt sig, hvis de kommer til magten.

Men derudover passer det heller ikke, at nazister på TV automatisk vil “afsløre” sig selv. For selv om 100.000’er af seere vil tage afstand fra dem, så er der hele tiden muligheden for, at der sidder 10 eller 20, som bare synes at nazisme er OK. Og det danske naziparti er stadig så lille, at 10-20 nye medlemmer vundet på en TV-debat sagtens kan opveje, at en velmenende journalist “afslører” nazisterne.

Stop nazisterne på gaden

Når socialister i stedet siger, at nazisterne skal stoppes på gaden, så er det ikke fordi vi er tilhængere af vold. I stedet er det med udgangspunkt i en marxistisk analyse af, hvad nazisme er.

Nazisternes mål er i sidste ende at smadre den organiserede arbejderbevægelse. Nazismens plads i historien findes i perioder med økonomisk krise, hvor arbejderklassen har forsøgt at gøre op med kapitalismen gennem strejker og demonstrationer, men hvor det endnu ikke er lykkedes.

For store dele af småborgerskabet er en sådan situation lig med kaos. Der synes ikke at være orden på nogen længere, moralen er i forfald. Nazisternes svar er at sætte nationens interesser over klassekampen, at genskabe lov og orden ved at opbygge en stærk og centraliseret statsmagt.

Derfor forsøger nazisterne at rette vreden ind mod etniske og seksuelle minoriteter, mod venstrefløjen og i sidste ende mod den organiserede arbejderbevægelse – kort sagt alle de grupper, der fremstår som årsagen til moralens forfald, til uro og kaos i samfundet.

Men den opgave kan nazisterne kun udføre med voldelige midler. Arbejderbevægelsen kan ikke knuses ved at en nazistisk regering forbyder fagforeninger ved lov – der skal sættes voldeligt ind overfor strejker, blokader og demonstrationer.

Derfor er nazisternes forsøg på at stille op til kommunalvalget kun en facade – det skal kun tjene til at nazisterne kan fremstå som et respektabelt parti på linje med andre partier.

Men deres egentlige mål er at samle styrke til at kunne marchere i gaderne og gå fysisk til angreb på venstreorienterede, indvandrere og i sidste ende fagforeningerne.

Det er ikke nok at hænge nazisterne ud i medierne og eventuelt forbyde nazismen, hvis nazister samtidig får lov til at marchere og terrorisere i gaderne. Det afgørende er, at anti-nazister ud over at argumentere imod nazistiske idéer, også går til kamp mod nazismen ved demonstrationer og ved at forhindre nazisterne i at afholde møder.

For kernen i det hele er, at nazismen ikke kan erobre magten af sig selv. Nazisterne er afhængige af, at borgerskabet vælger at støtte nazisterne, fordi de i en given situation er de eneste, der kan knække den organiserede arbejderklasse.

Og ved at vi idag forhindrer nazisterne i at opbygge deres organisation kan vi i længden forhindre, at borgerskabet nogen sinde får muligheden for at vælge nazismen som en sidste udvej.

Flere artikler i serien Marxisme i hverdagen

Flere artikler fra nr. 52

Flere numre fra 1989

Se flere artikler om emnet:
Nazister

Se flere artikler af forfatter:
Martin B. Johansen

Siden er vist 1895 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside