Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 53 – Oktober 1989 – side 3

Terror mod venstrefløjen

Margit Johansen

“Tiden er inde til at slå et slag for forsvaret af det åbne, demokratiske samfundssystem,” udtalte justitsminister H. P. Clausen i september.


Han forklarede, at dette slag skulle slås ved en stramning af den såkaldte “terrorparagraf”, § 114.

Det er blandt andet den paragraf, politiet hidtil forgæves har forsøgt at få ind som fængslingsgrundlag for Blekingegade-folkene.

Terrorparagraffen omhandler det strafbare i at støtte grupper, “... der med magtanvendelse ønsker at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen ...” – den danske samfundsorden. Denne paragraf er ikke længere nok for H. P. Clausen og Co.

Ny paragraf

Socialdemokraternes forespørgsel i retsudvalget for et par måneder siden, om § 114 trængte til en opstramning, gav de borgerlige en god idé. Nu foreslår højrekræfterne, at det også skal være strafbart at støtte grupper i andre lande, der med magtanvendelse ønsker at ændre den bestående samfundsorden.

Danmark skal klart vise sit ansvar i bekæmpelsen af den internationale terror, lyder en af justitsministerens begrundelser. Al kamp mod det bestående er for højrekræfterne terror.

Konsekvenser

Kommer en sådan stramning igennem, vil det meste af solidaritetsarbejdet blive strafbart. Det er jo nok også en af de ting, H. P. Clausen gerne vil opnå. Det betyder for eksempel, at Socialdemokratiets og fagbevægelsens støtte til ANC i Sydafrika vil blive strafbart.

Ja, venstrefolk skal så også straffes for at støtte dele af den afghanske modstandsbevægelse; nogle radikale skal straffes for at støtte palæstinenserne. H. P. Clausen har nok ikke tænkt konsekvenserne af opstramningen helt igennem.

Hvad er terror?

Så nærmer vi os kernen i dette forslag og i politiets forsøg på at bruge terrorparagraffen i Blekingegadesagen. Ingen steder i lovgivningen er det defineret, hvad terror er. H. P. Clausen definerer det heller ikke, selvom han snakker meget om det. Det, højrekræfterne nemlig ønsker, er, at de vilkårligt og med loven i hånden kan afgøre, hvad der er terrorisme, og dermed er strafbart at støtte. Og omvendt hvad der er modstandskamp, og dermed er legalt at støtte.

Når højrekræfterne nu slår et slag for det “åbne demokratiske samfundssystem”, er det et forsøg på, at kunne gøre en vigtig del af venstrefløjens arbejde strafbart – nemlig det internationale solidaritetsarbejde.

Flere artikler fra nr. 53

Flere numre fra 1989

Se flere artikler om emnet:
Terrorisme

Se flere artikler af forfatter:
Margit Johansen

Siden er vist 980 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside