Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 62 – September 1990 – side 3

Nu skal arbejdsløsheden for alvor bruges

Større splittelse

Lene Junker

Det har længe rumlet med planer om at forringe den i forvejen ringe understøttelse. Med finansloven har regeringen fremlagt et konkret forslag. Forslaget skal giver milliardbesparelser:

  • Der skal indføres karensdage, når man bliver arbejdsløs. I første omgang 3 dage – senere en uge uden penge.
  • Nyudlærte/uddannedes ret til understøttelse på dimittendsats afskaffes.
  • Retten til supplerende understøttelse, ved deltidsarbejde, vejrlig eller anden midlertidig hjemsendelse begrænses eller afskaffes.

Regeringens forslag rammer hårdt, og langt fra tilfældigt.

Frygten for at blive fyret stiger, da de økonomiske konsekvenser bliver alvorlige.

Nyuddannede vil blive pisket til at tage arbejde på en særlig lav “begynderløn” eller tage arbejde uden for deres fag.

Flere på bistand

Forringelserne på den supplerende understøttelse vil få katastrofale konsekvenser for de mange – især lavtlønnede kvinder – som er tvungen på deltid eller sæsonarbejde. Og mange vil ikke længere kunne opretholde en understøttelse, de kan eksistere for.

Så er der kun bistandshjælpen tilbage. Og den rækker ikke til fagforening og A-kasse. Det betyder så, at endnu flere må forlade fagforeningerne.

Den “trafik” pynter gevaldigt på statistikkerne, men svækker den enkelte og fagbevægelsen.

Og nu kommer så de borgerliges geni-streg: En del af milliardbesparelserne skal bruges til at finansiere regeringens længe lovede skattelettelse: nemlig 6%-skatten for de såkaldte mellemindkomster. – Og det er faktisk almindelige arbejdere med fast arbejde.

Et flot forsøg på at splitte arbejderklassen yderligere.

Regeringen opnår både at uddybe de bestående forskelle mellem arbejdende og arbejdsløse, og give skattelettelse til den faste kerne på arbejdsmarkedet forud for de forestående overenskomstforhandlinger.

De er ikke alene

Men regeringen står ikke alene. Arbejdsgiverne har en plan klar, som sikrer en tilpasning til EF’s indre marked.

DA foreslår reelt bruger-betaling på understøttelsen. A-kassens medlemmer skal selv dække alle udgifter, og jo flere ledige jo højere kontingent – eller lavere støtte.

DA foreslår endvidere, at det fremover på alle planer skal gøres vanskeligere at få dagpenge. Mere arbejde og længere tid i A-kasse. Støtten skal nedtrappes efter et år. Efterlønnen afskaffes og rådighedsbegrebet strammes yderligere.

DA ønsker kort og godt, at de frie markedskræfter skal virke direkte på arbejdskraften, så arbejdsgiverne kan få det fulde udbytte af den store arbejdsløshed.

LO er også med

I de udtalelser der hidtil er kommet fra LO og Socialdemokratiet tyder det på, at de også er indstillet på forringelser, hvis de får en voldsom udvidelse af efteruddannelserne, samt en tryghedsreform.

LO har hele foråret arbejdet med en rapport, som de kalder “Retten til fremtiden”, hvor de blandt andet lægger op til at der skal ske ændringer i arbejdsløshedsunderstøttelsen.

Desværre har der endnu ikke vist sig de store aktiviteter på gulvplan mod forringelserne.

Men det er værd at bemærke sig, at der rundt omkring i landet igen er ved at komme gang i forskelligt arbejdsløshedsarbejde i fagforeningerne. Således deltog ca. 200 arbejdsløse i “Ledige hænders” konference sidst i august.
Og det er rent faktisk længe siden der har været så mange.

Flere artikler fra nr. 62

Flere numre fra 1990

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 1450 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside