Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 11 – Januar 1999 – side 10

Skandale på Scandlines

Nina Holm Jensen

En ny aftale om samarbejde mellem Scandlines/Cat-Link og Mols-Linien betyder, at Århus-Kalundborg overfarten bliver nedlagt, og færgetrafikken i stedet koncentreres på Sjællands Odde.

Det vil betyde en voldsom stigning i trafikken på den i forvejen belastede vejstrækning til Odden. Mols-Linien regner selv med, at 1.260.000 biler næste år vil køre til og fra færgehavnen på Sjællands Odde – en stigning på 550.000, som ikke længere kan benytte Århus-Kalundborg overfarten. Og rederiet anslår, at lastbiltrafikken mere end fordobles og når op på 640.000 lastbiler.

Der er nu snak om, at den ventede stigning i trafikmængden kræver udbygning af vejen mellem Holbæk og Vig til en motorvej. Trafikken vil komme til at gå gennem Danmarks største sommerhusområde samt naturområder som Lammefjorden og Mols. Det tåbelige i dette er temmelig klart, især fordi Kalundborg rent faktisk er langt mere egnet til større færgetrafik – der er både dybhavnsbassin, moderne godshavn, en bedre vejforbindelse og togforbindelse.

Det er ikke kun miljøet, der må betale prisen for færgeomlægningen. 120 ansatte på Scandlines skal fyres som en del af aftalen mellem Scandlines og Mols-Linien. "Det var den mest optimale løsning, der kunne opnås," lyder det fra adm. direktør Ole Rendbæk og viceadm. direktør Geir Jansen. Men det er medarbejderne på Scandlines ikke helt enige i. I forvejen har rederiet fyret flere tusinde. Formanden for maskinofficererne, Peter Vindum, siger: "Det handler kun om penge. Rederiet gør intet for at sikre medarbejderne. At 120 medarbejdere forsvinder i den aktuelle sag, bliver kun berørt i forbifarten... Jeg er helt på det rene med, at ruter, der giver underskud, ikke kan fortsætte. Men som det foregår, bliver medarbejderne ofret for at sikre en fremtidig konsolidering. Måden dette foregår på er uacceptabel."

Scandlines var tidligere en del af DSB, men blev privatiseret. Og færgeomlægningen viser tydeligt resultatet: Medarbejdere og miljø bliver ofret for konkurrencen, og de høje herrer i direktionslokalerne har knap nok et skuldertræk tilovers – det var "den mest optimale løsning".

Sagen bliver endnu mere grel. Den ene af to hovedaktionærer i Scandlines er Trafikministeriet. Og når medarbejderrepræsentanterne i Scandlines' bestyrelse har afsløret, at det var de to hovedaktionærer, der traf den endelige beslutning om samarbejdet med Mols-Linien.

Trafikministeriet og regeringen er altså medskyldige i fyringerne og miljøsvineriet. Regeringens grønne profil gælder åbenbart kun moralsk løftede pegefingre og grønne afgifter over for almindelige arbejdere, mens den selv fører den modsatte politik.

Nina Holm Jensen

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 11

Flere numre fra 1999

Se flere artikler af forfatter:
Nina Holm Jensen

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside