Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 11 – Januar 1999 – side 10

Forfølger flygtninge

Frank Antonsen

Antallet af asylansøgere er faldet drastisk. Men det er stadig ikke nok for Thorkild Simonsen eller Karen Jespersen, de socialdemokratiske indenrigs- og socialministre.

Dels har regeringen forsøgt at indføre stramninger gennem ændringer i socialloven. Planen er, at udlændinge, der ikke har gennemført deres treårige integrationsforløb "tilfredsstillende", skal vente yderligere tre år på at få permanent opholdstilladelse. Fremskridtspartiets ordfører Tom Behnke gav sin varmeste støtte til forslaget: "Forskellen på Fremskridtspartiets og regeringens politik er altså på det her punkt et år. Men princippet er det samme," udtalte han. I alle tilfælde mener den socialdemokratiske top, at det skal være nemmere at sende asylansøgere tilbage.

Dels er det kommet frem, hvad myndighederne mener er et "tilfredsstillende" forløb. Røde Kors har flere gange beklaget sig til regeringen over de vilkår, asylansøgere, der er frataget deres kost-, tøj- og lommepenge, lever under. Asylansøgere, der ikke er "behjælpelige" med at opklare deres forhold, bliver nemlig frataget deres penge og får i stedet udleveret madvarer for 514,50 kroner hver anden uge – de såkaldte madpakker. Denne "motivationsfremmende" ordning skal tvinge flygtninge til at samarbejde med myndighederne.

Men hvad er det, udlændingene skal samarbejde om? Det er ikke at dokumentere, at de eller deres nærmeste har været udsat for tortur, voldtægt, trusler eller anden form for forfølgelse. Men derimod at oplyse myndighederne om, hvilken rute de har fulgt for at komme hertil, og hvem der har hjulpet dem. Formålet fra myndighedernes side er for det første at finde ud af, om flygtningene er kommet gennem et andet såkaldt sikkert land – for så kan asylansøgerne uden videre sendes tilbage dertil. For det andet er det at få ram på nogle "menneskesmuglere".

Det er de oplysninger, asylansøgerne er uvillige til at give myndighederne, for det kan betyde, at deres familie i hjemlandet bliver udsat for repressalier

I perioden 3. juli til 10. oktober sidste år blev 299 asylansøgere sendt på denne madpakkeordning. Blot 11 af dem kom senere tilbage til den almindelige ordning efter at have givet politiet de oplysninger, de bad om.

Ved festlige lejligheder hyldes de mennesker, som under anden verdenskrig hjalp jøder med at flygte til Sverige. Tænk hvis de svenske myndigheder dengang havde været lige så nidkær som Thorkild Simonsen med at få afsløret menneskesmuglere og få smidt flygtninge ud.

Frank Antonsen

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 11

Flere numre fra 1999

Se flere artikler af forfatter:
Frank Antonsen

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside