Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 12 – Februar 1999 – side 6

OK-2000

Tillidsfolk klar til ny overenskomstkamp

Lene Junker

Om et år skal overenskomsterne inden for det private område fornys. Landet over forbereder tillidsfolk sig – til en ny storstrejke? Lene Junker rapporterer.

Den 30. januar holdt Fabrikssamarbejdet i Horsens landsdækkende tillidsmandskonference for privatansatte. Formålet var at finde frem til de fælles overenskomstkrav, der skal rejses i klubber og fagforeninger her i foråret 1999, og som skal forhandles i foråret 2000. Og samtidig starte en proces, som udbreder kravene til arbejdspladserne, og skaber forventninger og forståelse gennem argumenter og diskussion. Ca. 250 fagligt valgte folk deltog i konferencen, som sluttede med at vedtage en udtalelse, som slutter:

Derfor er vores konklusion, at der til OK 2000 skal rejses krav om indførelse af den 6. ferieuge til alle. Det er det eneste, der dur. Desuden skal skifteholdsarbejdere og andre med ubekvemme arbejdstider have langt mere markante indrømmelser i form af lavere arbejdstid med fuld kompensation. Og i hvert fald så længe vi stadig har omkring 600.000 arbejdsløse, er der ingen fornuft i ikke at sørge for at få afspadseret alt det overarbejde, som foretages. Der er beskæftigelse i det hele – og der er yderligere en klar effekt i at omfordele en del af de samfundsskabte goder til fordel for arbejderne i dette land. Og det er da vist på tide, det begynder at gå den vej igen! Derfor er det vores konklusion, at kravene må være de fælles krav:

  • Indførelse af den 6. ferieuge – min. 15,33% i ferie-procent.
  • 35 timers arbejdsuge – 30 timer på skiftehold og forskudt tid
  • Afspadsering af alt overarbejde
  • Glem ikke lærlingene – for en løn til at leve af

Tillidsmandskonferencen beskæftigede sig også med de aktuelle OK-forhandlinger for de offentligt ansatte. Bl.a. indledte Jacob Bang fra PMF om dette. Og konferencen vedtog en udtalelse under overskriften Lykketoft er galt afmarcheret. Den slutter som følger:

"Naturligt nok har de offentligt ansattes organisationer stillet kravet om 6 ugers ferie højt på listen over de krav, de møder forhandlerne med. Herfra udtaler vi også vores støtte til dette krav. Vi giver ikke meget for finansminister Lykketofts tågede forestillinger om, at der ikke er råd til den sjette ferieuge. Han anfører selv, at det ville svare til 60.000 arbejdspladser, hvis det blev gennemført for alle. Jamen, hvad er så problemet? Han kunne jo starte med at indføre det for de offentligt ansatte og så kompensere personalemæssigt ved at ansætte nogle af de arbejdsløse. Der er trods alt stadig ca. 600.000 at tage af."

Socialistisk Revy har talt med Frank Jensen, tillidsmand på Thermo King Container i Langeskov på Fyn og indleder på konferencen om "OK 2000-set fra en industriarbejdsplads".

Hvad synes du om konferencen?

– Det er positivt, at allerede et år før industriens overenskomstforhandlinger går i gang, er vi i stand til at samle så mange. Der er også enighed om, hvad vi går hjem og arbejder for, og vi har solide argumenter at føre frem blandt kollegerne, fordi der er lavet en masse baggrundsmateriale i forbindelse med konferencen.

Hvad var konklusionerne på sidste overenskomstkampagne?

– Ja, vi må fortsætte kampen for kortere arbejdstid. Men ellers var det jo, at vi overraskede alle, fordi vi stemte nej – arbejdsgivere, forbundsledelser, arbejdsmarkedsforskere og hvad har vi ... tog fejl. Selv om de påstår, at arbejdsmarkedet er helt uden modsætninger, og at danske arbejdere er "sin egen lykkes smed" og solidaritet og fællesskab hører fortiden til, så oplever jeg og mine kollegaer en anden virkelighed.

Derfor blev der også samlet 10.000 underskrifter ind for kortere arbejdstid – som led i en kampagne før forhandlingerne gik i gang. Ja, faktisk kan man direkte aflæse på afstemningsresultatet, at kampagnen gjorde en forskel. De fleste underskrifter blev samlet ind inden for Metal, KAD og Træ-Industri-Byg. Dér er der "normalt" Ja-flertal. Ved sidste overenskomst var det skiftet til Nej-flertal. Vi ved det nytter, så derfor tager vi fat igen.

Hvad skal der ske på din arbejdsplads?

– Jeg tror nok, vi alle spændt følger forhandlingerne for de offentlige ansatte, men ellers diskuteres vores lokale aftale om afspadsering stadigvæk, selv om den har virket i næsten 5 år. I den periode har den sikret arbejde til 15 mand mere, end hvis vi ikke afspadserede. På sidste generalforsamling var der stillet forslag om, at den skulle bortfalde. Heldigvis blev det massivt stemt ned, men virkeligheden er, at argumenterne skal frem igen og igen.

Vi har snart klubgeneralforsamling, og der skal de kommende overenskomstkrav diskuteres, og vi skal have dem videre i systemet. Vi vil nok også foreslå en fjernelse af den fleksible arbejdstid, som vi fik i 1995 og 1998. Arbejdstiden er rigeligt fleksibel.

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 12

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000
Overenskomst 2000

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside