Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 12 – Februar 1999 – side 8

Samfundets svageste betaler for krigspropaganda

Niels Henrik Jespersen

Hvert år bliver alle overførselsindkomster reguleret, så de følger den generelle indkomstudvikling ... skulle man tro, men nej.

Enhedslisten kunne i sit sidste nyhedsbrev afsløre, hvordan partierne lige fra SF til Venstre i 1991 oprettede en såkaldt "satspulje", hvor man fratrækker 0,3 pct. af hver 1 pct., som overførselsindkomsterne skulle stige med for at følge udviklingen.

Dette koster fx en enlig folkepensionist 1.632 kr. om året, en person på sygedagpenge må slippe 2.964 kr. om året, mens en person på kontanthjælp mister 1.872 kr. Det lyder måske ikke af så meget, men siden oprettelsen er mere end 3 mia. kr. blevet stjålet fra de svageste i samfundet.

Men hvad bruges pengene så til? Overvejende fornuftige sociale formål, men derudover har forligspartierne desuden siden oprettelsen kanaliseret 14 mill. kr. over til deres venner i forskellige foreninger. Tildelingen forgår efter et yderst udemokratisk system, hvor de involverede partier via ønskesedler, der normalt er hemmelige for offentligheden, laver studehandler om støtte til diverse organisationer.

På denne måde har Kristeligt Folkeparti fået tildelt en halv million kr. til Kristeligt Forbund for Studerende. De Konservative har fået tildelt 600.000 kr. til Atlantsammenslutningen, 400.000 kr. til Samvirket Folk & Forsvar, og sammen med Venstre 600.000 kr. til Værn om Danmark. Ligeledes har Venstre fået tildelt 400.000 kr. til Foreningen Europa 2000, der bla. aktivt arbejdede for et dansk Ja til Amsterdamtraktaten. Kristeligt Forbund for Studerende har før sendt folk fra deres sekretariat ud for at holde Jesus-Cafeer, og debattimer om Gud på forskellige uddannelsesinstitutioner. Atlantsammenslutningens blad NATO-nyt uddeles ligeledes gratis på forskellige skoler.

Det er altså de syge og arbejdsløse, der betaler for alt lige fra bibel-weekender til borgerskabets krigspropaganda.

Niels Henrik Jespersen

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 12

Flere numre fra 1999

Se flere artikler af forfatter:
Niels Henrik Jespersen

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside