Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 12 – Februar 1999 – side 9

"Nu er det nok"

- Politikernes løfter er intet værd

Frank Antonsen

"Vi har løbet panden mod en mur så mange gange," siger Christian Bak, lærerstuderende fra Hjørring, som begrundelse for, at en række studenter- og elevorganisationer er gået sammen i den landsdækkende Nu er det nok-kampagne.

Kampagnens formål er at sætte en stopper for de forringelser, som studerende er blevet udsat for: Forringelse af SU'en, det demokratiske underskud på uddannelserne, hvor alle vigtige beslutninger træffes uden at høre de studerende, indskrænkningen af kvote-2 optaget osv.

Kampagnen er sat i værk af universitets-, lærer- og pædagogstuderende samt skole- og gymnasieelever. Der er i øjeblikket ved at blive opbygget aktionsgrupper på en lang række uddannelsessteder med henblik på en landsdækkende aktionsdag d. 17. marts.

"Der er en generel utilfredshed blandt folk. Bare det at vi kunne samle 70 studenteraktivister i København viser det," forklarer Christian.

Lars Clausen, som er lærerstuderende fra Esbjerg, begrunder utilfredsheden: "Det er nødvendigt at vise fælles modstand. Der går rygter om en SU-reform for udeboende, samtidig med at boligstøtten er nedsat. Det vil tvinge mange studerende til at tage erhvervsarbejde ved siden af, for at kunne klare sig." Det vil selvfølgelig betyde, at de studerende er længere om at komme gennem studierne eller at de helt må give op. Hvilket er i direkte modstrid med regeringens erklærede hensigter. "Ideen om livslang læring falder ligesom til jorden på den måde."

Stormøder

Indtil videre vil der blive trykt plakater, løbesedler og klistermærker, og det er så op til de enkelte uddannelsessteder, hvordan de vil gribe sagen an. Men der vil blive indkaldt til stormøder rundt omkring i landet, og det hele skal foreløbigt kulminere med en landsdækkende aktionsdag. "Succesen afhænger af, hvor mange der kommer med, men vi har allerede opnået, at der bliver sat mere fokus på de her ting," som Christian udtrykker det.

Som omtalt andetsteds i dette nummer, finder andre studenteraktioner sted rundt omkring i Europa. "Der er sociale nedskæringer over hele Europa på grund af euroen. Politikernes løfter er ikke noget værd, når de er tvunget til at føre en stram økonomisk politik," siger Lars.

Hvordan initiativet senere skal udvikle sig, er der ikke enighed om endnu, og det er ikke noget, de involverede har taget stilling til. Det er heller ikke besluttet, om Nu er det nok-kampagnen skal forbinde sig med andre aktionerende grupper som fx strejkende arbejdere. "Ikke som det står nu," siger Christian, "det er først og fremmest studenterpolitik, det drejer sig om." Derimod mener Lars, at "det vil være en god idé, ellers risikerer det bare at drukne her op til overenskomstforhandlingerne, hvor lærerne med en vis sandsynlighed går i strejke. Hvis der kommer en strejke, bliver der et stort arbejde i det for os. For eksempel bør vi argumentere imod at tage vikararbejde på de konfliktramte områder."

"Vi håber der kommer så mange som muligt til aktionsdagen den syttende," er de enige om. "Det vil vise, man godt kan samle folk."

Frank Antonsen

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 12

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Nu er det nok (udd., DK)

Se flere artikler af forfatter:
Frank Antonsen

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside