Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 12 – Februar 1999 – side 9

Kommentar

Et netværk af socialister

Jan Hoby

Med Nu er det nok-kampagnen er det for første gang i mange år lykkedes at samle store dele af den danske elev- og studenterbevægelse under samme tag.

Også i mange andre lande er elever og studerende gået til kamp mod deres regerings angreb på uddannelses- og levevilkår. Fra Indonesien, Frankrig og Tyskland til Grækenland ser vi, hvordan krisen har fået de studerende til slå igen.

Demonstrationer, besættelser og aktioner viser, at nye tider er på vej, hvor billederne fra studenteroprøret i 1968 kan blive morgendagens virkelighed.

Men der går ikke en lige linie fra vrede og frustration til kamp, og der er ingen garanti for, at ledelserne i elev- og studenterorganisationerne vil organisere kampen eller lade den udvikle sig. Det sås tydeligt, da gymnasieelever sidste år gik i strejke og aktion mod Ole Vig Jensens forsøg på gennemføre øget disciplinering. Ledelsen for gymnasieeleverne var modvillige til at støtte deres medlemmers kamp, og derfor måtte gymnasieelever selv organisere kampen gennem dannelse af et uafhængigt netværk.

Det rejser spørgsmålet: Hvordan kan socialister være med til at styrke og organisere kampen mod forringelserne.

Mange socialister fra forskellige organisationer er aktive i uddannelsesorganisationer og studenterråd, men det er et problem, at socialister ikke selv har et netværk på tværs af uddannelsesgrænser.

Nu er det nok-kampagnen har vist denne åbenlyse svaghed. Der mangler et netværk af socialister, som går på tværs af de politiske organisationer og samler kræfterne for at styrke kampen mod det kapitalistiske system, og som rejser et socialistiske perspektiv på landets uddannelsessteder. Og samtidig er i stand til at organisere kampen uden om ledelserne i elev- og studenterorganisationerne, når de ikke vil slås.

Ingen af de eksisterende socialistiske organisationer kan i dag udfylde den opgave. Derfor må organisationer som Rebel, Rød Ungdom, SFU og IS bruge Nu er det nok-kampagnen til at opbygge en socialistisk uddannelsesfront, som er rodfæstet på hvert enkelt uddannelsessted og kollegium.

I Nu er det nok-kampagnen spiller organiserede socialister en stor rolle, og vores indsats kan have en stor indflydelse på, om den bliver en succes eller fiasko. Men med dannelsen af en socialistisk uddannelsesfront ville vores muligheder være langt større. Lad det være et af målene for Nu er det nok-kampagnen.

Jan Hoby er Forretningsudvalgsmedlem i Pædagogstuderendes LandsSammenslutning og medlem af Internationale Socialister

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 12

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Nu er det nok (udd., DK)

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside