Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 13 – Marts 1999 – side 5

Indvandrere kan sikre velfærden

Mogens Lykketoft vil have os til at arbejde mere og blive længere på arbejdsmarkedet for at kunne bevare velfærden. Der er ellers en anden åbenlys løsning på problemet med at skaffe arbejdskraft: åbn grænserne!

Selv Nationalbanken peger nu i sin nye kvartalsoversigt på, at velfærdssamfundet kan sikres ved at importere arbejdskraft.

De sidste par år har regeringen ellers haft travlt med at fremhæve indvandringen som en trussel mod velfærdsstaten og med at lave stramninger på udlændingeområdet i stedet for at hjælpe indvandrere og flygtninge til en plads på det danske arbejdsmarked. Det har resulteret i, at der i dag er store ubrugte ressourcer blandt flygtninge, som ingen kender til. En opgørelse lavet af Dansk Flygtningehjælp i 1996 viste, at omkring halvdelen af flygtningene havde mindst en gymnasial uddannelse.

Omkring 10 pct. havde en lang videregående uddannelse – det er lige så mange som blandt danskere. Men flygtningene holdes ude fra arbejdsmarkedet, dels fordi deres uddannelse ikke anerkendes i Danmark, dels fordi arbejdsgiverne vælger udlændinge fra.

180 bosniske ingeniører kan først nu blive efteruddannet, fordi der i år er afsat 5 mio. kr. til dette på finansloven. Ingeniørforbundet anslår, at der er 600-700 ledige ingeniører med en anden etnisk baggrund end dansk. Mens den samlede arbejdsløshedsprocent for medlemmer af Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse er nede på 3,5, er ledigheden mellem 30 og 40 pct.for ingeniører med en anden etnisk baggrund end dansk.

På den baggrund virker det meget besynderligt, at undervisningsminister Margrethe Vestager vil bruge 46 mio. kr. på at hente 200 østeuropæiske ingeniører til Danmark. Men regeringen er blevet så indfanget af sine egne argumenter om, at indvandringen er et problem, at den ikke bare kan vælge den oplagte løsning og lade være med at afvise asylansøgere og bruge ressourcer på at efteruddanne udlændinge.

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 13

Flere numre fra 1999

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside