Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 13 – Marts 1999 – side 6

Forhandlinger om forsvarsforlig

Skrot militæret!

Rasmus Keis

Med regeringens nye forsvarsudspil lægges der op til en besparelse på 3,6 mia. de næste fire år. Dette er selvfølgelig et positivt skridt, men man må stille spørgsmålet: hvorfor ikke skrotte militæret helt?

[ FN-tortur i Somalia ]

Dette er resultatet af Vestens militære intervention: To belgiske soldater torturerer en somalier over åben ild under FN-aktionen i Somalia i 1993

Alle militæreksperter er enige om, at der ingen trussel er mod Danmark, og at en sådan ikke vil kunne opstå med en hastighed, hvor man ikke kan nå at genopbygge forsvaret.

Modstanderne af nedskæringer fremfører to argumenter, færre arbejdspladser og ringere engagement i internationale opgaver.

At nedlæggelse af kasserne mm. vil skabe arbejdsløshed, er for så vidt rigtigt nok. Men spørgsmålet burde gå på, om unødvendige arbejdspladser i militæret for enhver pris skal opretholdes? De mange mia. kunne i stedet bruges til at opbygge produktiv industri samt forbedre og udbygge velfærdssamfundet, til gavn for flertallet af befolkningen – og også for beskæftigelsen.

Svækket dansk deltagelse i Nato-regi bliver afvist af regeringen, da man vil omstrukturere forsvaret til en mere effektiv indsats på dette område. Det man i stedet burde fokusere på, er hvad de internationale opgaver består i.

Nato's formål er ikke at sikre verdens befolkning et fredeligt liv, men går på at sikre vestlige kapitalisters interesseområder. De såkaldte "fredsbevarende styrker" i eks-Jugoslavien og militæraktionen mod Irak viser med al tydelighed, at den civile befolknings liv intet betyder i kampen om adgang til ressourcer og nye markeder. Nato's opgave er militært at banke andre lande til at overholde de herskendes spilleregler. Danmarks deltagelse i internationale aktioner tjener udelukkende til at skabe goodwill blandt vestlige magthavere.

En total afskaffelse af militæret vil være til fordel for flertallet af den danske befolkning.

Hvis man brugte de 17 mia., der i øjeblikket årligt pumpes i militæret, til at skabe nyttige arbejdspladser, ville dette være en gevaldig saltvandsindsprøjtning til det velfærdssamfund, som politikerne har så travlt med at spare væk.

Med trusler om død og ødelæggelse tjener militæret kun en lille gruppe kapitalisters interesser. Det er også dem, der er stærkest modstandere af en besparelse i forsvaret. Men hvis man ønsker en fredelig og solidarisk verden, er kravet indlysende: Skrot militæret!

Rasmus Keis

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 13

Flere numre fra 1999

Se flere artikler af forfatter:
Rasmus Keis

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside