Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 13 – Marts 1999 – side 7

Læserbrev

Gymnasiets kvalitet i fare

Jens Otto Madsen

Akademikernes Centralorganisation (AC) har netop imod en enig hovedbestyrelse i Gymnasieskolernes Lærerforening(GL) indgået en ny overenskomst med Amtsrådsforeningen som bringer den ensartede nationale HF- og studentereksamen i fare.

Fra alle sider efterlyses et højt fagligt niveau, men den indgåede 'aftale' vil tværtimod sænke kvaliteten i undervisningen.

Der kan nu proppes flere end 28 elever/kursister i klasserne hvilket naturligvis betyder mindre tid til den enkelte. Samtidig betyder overenskomsten, at forberedelsen kan skæres ned og undervisningstiden sættes op. Rektorerne kan nu selv bestemme, hvor megen forberedelse lærerne skal have, og kvaliteten vil derfor svinge fra skole til skole.

Desuden har Amtsrådsforeningen fået ophævet så godt som alle normeringsbestemmelser der sikrer en fast lærer/elev-ratio. De gymnasiale uddannelsers kvalitet vil således som noget nyt blive kastebold i amternes årlige budgetcirkus, og det kan oplagt give store forskelle fra amt til amt.

En HF- eller studentereksamen skal være af samme kvalitet uanset om kursisten eller eleven læser i København eller Frederikshavn. Fri os fra amerikanske eller engelske tilstande, hvor nogle skoler er “finere" end andre.

Aftaleretten – og dermed arbejdspladsdemokratiet – er stærkt udhulet, og gymnasielærerne får i overenskomstaftalen påtvunget en 'ny løn', der slet ikke er tilpasset skolens undervisning og lærernes samarbejdskultur.

Hvad ligner det at byde lærerne 'fedterøvstillæg' ("kvalifikationsløn ud fra personlige egenskaber") og resultatløn!

Der er en skærende modsætning mellem de politiske ønsker om kvalitetsforbedringer og de ændringer den ny overenskomst søger at gennemtrumfe. Det er nærliggende at frygte, at de flere tusinde lærere, som i dag er stærkt engagerede i forsøgs- og udviklingsarbejde, taber lysten hertil i lyset af vore arbejdsgiveres despekt for vores professionelle arbejdsindsats.

Det er stærkt kritisabelt og uforståeligt, at vores hovedorganisation AC kan indgå en så dårlig aftale med Amtsrådsforeningen hen over hovedet på vores fagforening. End ikke GL's forhandlingsud-valg eller hovedbestyrelse blev spurgt til råds i den afgørende forhandlingsfase!

I GL har vi nu kun én mulighed for at undgå den truende kvalitets-forringelse af undervisningen. Det er ved at få væltet det samlede AC-overenskomstresultat, som vi er sammenkædet med. Heldigvis kan vi hente støtte hos Dansk Magisterforening, der også siger nej til overenskomstresultatet.

Et nej til AC-resultatet vil skabe en ny forhandlingssituation og dermed åbne op for indgåelsen af en mere perspektivrig gymnasielæreroverenskomst.

(fork. af red.)

Jens Otto Madsen,
medlem af hovedbestyrelsen i
Gymnasieskolernes Lærerforening

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 13

Flere numre fra 1999

Se flere artikler af forfatter:
Jens Otto Madsen

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside