Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 13 – Marts 1999 – side 9

Brug aktionsprogrammet – kampen hænger sammen

Internationale Socialister har formuleret et aktionsprogram for alle, der ønsker at være med til at kæmpe for at bevare velfærden. Programmets mål er at mobilisere så mange som overhovedet muligt for at gennemføre en solidarisk politik, uanset om de er socialister eller ej.

Hovedpunkterne er:

  • Arbejde til alle. Sæt arbejdstiden ned.
  • Stop massefyringer og lukninger. Tving erhvervslivet til at nøjes med mindre profit.
  • Ingen privatiseringer. Genopret og udbyg den sociale velfærd.
  • Ingen diskrimination af indvandrere og flygtninge.
  • Statslig kontrol med finanssektoren for at dæmme op for spekulation.
  • Der er råd. Beskat millionærer og spekulanter. Skrot militæret.

Den økonomiske krise vil betyde endnu flere nedskæringer og sociale forringelser, derfor er det vigtigt, at opbygge et stærkt alternativ til nedskæringspolitikken.

Socialistisk Revy har spurgt to medlemmer af Internationale Socialister, hvordan de har kunnet bruge Aktionsprogrammet.

Jens Loller, tillidsrepræsentant i SiD-Lager og Handel, København, siger:

– Jeg var fornylig på et tillidsmandskursus, hvor det åbnede for mange gode diskussioner. En socialdemokrat var utrolig træt af partitoppen. Der er for stor forskel på top og bund.

– En anden, også socialdemokrat, var meget træt af og frustreret over, hvad der sker. Al ens arbejde bliver spoleret af, hvad de laver på Christiansborg. Mange er enige i kravene fra aktionsprogrammet – også folk, som ikke er socialister.

Har det givet andre diskussioner, end du ellers får?

– Først og fremmest giver det nogle svar på folks frustration. Folk tænder på de enkle sandheder om, at der er råd til velfærd, og at man kunne føre en anden politik. Til gengæld ligger det ofte lidt fjernt for mange at tænke i, at det er nødvendigt at slås for det.

– Mange vil gerne snakke om, at det kunne være anderledes. Programmet kan være med til at rejse diskussionen om, hvad der er blevet af fagbevægelsens ansvar for velfærdssamfundet. I stedet for at snakke liberalisterne efter munden, så er det nødvendigt at stå op imod dem.

– Det er vigtigt, vi præsenterer programmet på en måde, så det ikke minder om et partiprogram. Det skal være et bud på et alternativ til de borgerlige, som kan bruges, uanset om man er SF'er, socialdemokrat eller noget helt tredje.

Jan Hoby, medlem af forretningsudvalget i Pædagogstuderendes LandsSammenslutning, PLS, og organisator i "Nu er det nok"-kampagnen:

– I forbindelse med "Nu er det nok" skaber Aktionsprogrammet en bro fra elevers og studerendes forhold til den omgivende verden.

– Når Lykketoft kræver effektivisering, så betyder det også mere uddannelse for færre penge. Forringelser af fx gymnasieelevers og gymnasielæreres forhold hænger sammen.

– Aktionsprogrammet rejser også spørgsmålet om, hvor pengene skal komme fra. Forbedring af studerendes forhold handler jo ikke om, at pensionister og arbejdere skal betale, men derimod dem, der skummer fløden.

– Ligeledes når vi kræver mere demokrati: Det handler ikke om at nogle få studenter sidder i nogle styrende organer, men om mere demokrati på den enkelte uddannelsesinstitution – og i samfundet generelt.

Hvilke reaktioner møder du?

– Når man laver den politiske kobling på stormøder, fx om, at der er råd, og de rige skal betale, så er der stor opbakning.

– Der er et stort spring, mellem hvad studerende får at vide i pressen, og det de selv oplever. Her er aktionsprogrammet et klart svar. Det er med til at gøre kampen konkret og nærværende.

– Aktionsprogrammets budskab om, at forandring kommer, når mange slås for fælles mål, at det er nødvendigt at organisere lokalt, og at skurken er regering og arbejdsgivere er let at forstå for mange af de studerende. De har jo ofte selv forældre, der er ramt af de samme forhold.

Se også:
SRY 13: Interview med Holger K Nielsen, SF, og Ole Mølholm, IS: Hvordan får vi et mere solidarisk samfund?

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 13

Flere numre fra 1999

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside