Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 15 – Juni 1999 – side 4

Kræv gratis børnepasning

I løbet af blot et år er det blevet 12 procent dyrere at have sit barn i vuggestue, og samtidig er prisen for en plads i fritidshjem steget med 9,2 procent. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

For pasning af 0-2-årige børn i kommunal dagpleje er taksten steget med 4,5 procent, mens det koster 4,2 procent mere at få passet sit 3-5-årige barn i børnehave og 4,1 procent i en aldersintegreret institution.

For de lidt større børn i alderen seks til ni år er det blevet 9,2 procent dyrere at have en plads på fritidshjemmet, mens skolefritidsordningen er steget med 7,5 procent.

En vuggestueplads koster i år forældrene i gennemsnit 26.502 kroner, mens en dagplejeplads koster 20.169. Pladsen i vuggestuen er altså 31,4 procent dyrere end en plads hos en dagplejer.

Den voldsomme stigning er i direkte modstrid med Nyrup-regeringens floskler om, at det skal være lettere for børnefamilierne.

For at lægge maksimal pres på Nyrup-regeringen for at få den til at indfri sine valgløfter fra marts sidste år, har det største forbund for uddannede pædagoger, BUPL, foreslået at udvide barselorloven til et år og indføre gratis og bedre børnepasning for alle børn mellem et og ni år.

Prisen for at indføre gratis børnepasning vil være 5,2 milliarder kroner årligt, hertil kommer en udgift på 3,9 milliarder for udvidet barselsorlov med ret til at modtage højeste dagpengeydelse. Endelig skal der bruges 1,7 milliarder kroner til at bygge nye institutioner og forbedre kvaliteten i daginstitutionerne.

Den samlede regning bliver derfor på mindre end 11 milliarder kroner.

De 11 milliarder udgør kun 20 procent af det overskud, som Danmarks 500 største virksomheder skrabte hjem til aktionærerne i 1998.

Om vi skal have gratis børnepasning, er derfor alene et politisk valg mellem, om pengene skal bruges til profitter til nogle få eller forbedringer for almindelige mennesker.

Det siger Aktionsprogrammet for et solidarisk samfund:

"Ingen privatiseringer – genopret og udbyg den sociale velfærd:

I dag behandles syge, ældre, børn og studerende dårligere og dårligere. Der skæres i sundhedsvæsenet, i hjemmehjælpen og på daginstitutionerne og undervisningsområdet. Som en del af nedskæringerne privatiseres og udliciteres dele af den offentlige service med det resultat, at arbejdsforholdene for de ansatte og servicen for brugerne forringes.

Denne udvikling må stoppes, og en reel udbygning af den sociale velfærd må i gang. En solidarisk udvikling kræver:

* penge til flere job og bedre og flere sygehuse, plejeboliger, skoler, børnehaver osv.

* gratis børnepasning, medicin, tandpleje mv. til alle – væk med al brugerbetaling.

* frit optag til alle uddannelser og mere i SU.

* væk med forringelser af efterlønnen – hæv folkepensionen"

Aktionsprogrammet kan fåes ved henvendelse til Socialistisk Revy, postboks 5113, 8000 Århus C eller telefon 86 19 30 24.

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 15

Flere numre fra 1999

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside