Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 15 – Juni 1999 – side 6

Stop Natos krig: Opbyg krigsmodstanden

Den bedste modstand mod Nato's krig opbygges herhjemme, gennem modstand mod den danske regerings krigsdeltagelse.

For at gøre modstanden effektiv skal vi være mange flere end vi er i dag, hvor en snæver del af venstrefløjen dominerer antikrigsarbejdet. Det er derfor enormt vigtigt, at vi opbygger en antikrigsbevægelse der er i stand til at tiltrække nye aktivister, hæve aktivitetsniveauet og danne en skarp modstand mod krigen. Dette kan kun gøres hvis den brede del af venstrefløjen og fagbevægelsen deltager i organiseringen af modstanden.

Holstebro

IS Holstebro har indkaldt til dannelse af et venstreorienteret forum mod krigen på Balkan. Grunden til denne anderledes form fremfor de hedengangne Fællesinitiativer er primært at udelukke Dansk Forum m.fl. som stod stærkt med op til 100 medlemmer en overgang i Holstebro. Til vores første møde kom bl.a. nogle SFUere fra Herning. Der vil fremover være møder, hvor Enhedslisten og fagbevægelsen vil blive underrettet. Alle interesserede, organiserede såvel som uorganiserede, er naturligvis velkomne og indkaldelserne vil blive suppleret af en ordentlig røvfuld plakater, løbesedler m.m. Vi vil bygge denne bevægelse op omkring et principprogram, der skal være ideologisk stærkt.

Odense

Fredag den 7. maj blev der afholdt et protest møde mod krigen på Balkan, arrangeret af SF, Enhedslisten og IS.

Forud var gået et debatmøde arrangeret af Enhedslisten og IS, med Tue Magnussen som indleder. Det havde samlet godt 40 mennesker.

Det gav mod til at arrangere et udendørs protestmøde, og SF blev også inddraget.

Protestmødet samledede ca. 75 folk, der hørte Toni Liversage, forfatter og fredsaktivist, Leif Søndergaard fra SF og Søren Søndergård fra Enhedslisten

Tilsidst blev folk opfordret til at være aktive mod krigen. Mange skrev under mod krigen og en del tog lister med videre.

København

Fredag d. 7. maj varder demonstration mod krigen. Ca 200 krigsmodstandere mødte op på Vor Frueplads. Blandt talerne var Hardy Hansen, tidligere forbundsleder i SiD.

Arrangørerne af demonstrationen, Fællesinitiativet mod NATOs krig, holder aktivistmøde hver mandag kl. 17.00 i Kapelvejens Medborgerhus. Alle krigsmodstandere opfordres til at møde op.

Århus

Den 23. april demonstrerede ca. 100 krigsmodstandere i Århus.

"Stop krigen"-initiativet, der arrangerede demonstrationen, holder møder hver tirsdag kl. 19.30 i Arbejderens Bogcafe.

Der bliver ny demonstration d. 20. maj k1.16.30 på Rådhuspladsen.

Internationale Socialister kan træffes hver fredag k1.16.00 på Lilletorv, hvor vi sælger antikrigspjecer, samler underskrifter ind, diskuterer med folk og mobiliserer til aktivitet.

 

Bliv aktiv mod krigen:

København: 33 37 50 69 (Enhedslisten)
Århus: 8619 30 24 (IS)
Holstebro: 20 8213 26 (Brian)
Odense: 6614 45 98 (Lene)
Nyborg: 26 4109 72 (Ole)
Helsingør: 49 26 24 06 (Fredrik)
Silkeborg: 86 8013 41 (Poul Erik)
Svendborg: 62 2193 44 (Jesper)

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 15

Flere numre fra 1999

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside