Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 15 – Juni 1999 – side 10

FN er ingen løsning

SF og dele af Enhedslisten har peget på, at FN bør inddrages for at løse problemerne på Balkan.

Men FN kan ikke løse problemet.

FNs sikkerhedsråd har gentagne gange vist sig at være storemagternes forlængede arm.

Alt skal godkendes af USA, Rusland, Storbritannien, Frankrig og Kina.

Og de vil med garanti ikke finde en løsning der er til gavn for befolkningen på Balkan.

Det viser resultatet af FNs arbejde, da de standsede krigen i Bosnien. Det skete med Dayton-aftalen.

Dayton-aftalen, der blev gennemført for snart fem år siden, skulle sikre demokrati i Bosnien og skaffe en ende på de etniske udrensninger.

Hvordan er det så gået?

Et studie af denne aftale vil give en ganske god pejling på, hvad en fremtidig aftale om Kosova vil bringe.

I følge Daytonaftalen skulle Bosnien være under international administration i en overgangsfase på et år, men den fortsætter endnu på ubestemt tid. Trods denne erfaring tales der nu om en lignende overgangsperiode på et år i Kosova. I den periode skal flygtningene have mulighed for at vende tilbage. Men i Bosnien er det kun omkring 12% af flygtningene som er vendt tilbage efter 5 år. To millioner bosniere sidder stadig i flygtningelejre i området.

Og den afgørende magt i Bosnien ligger stadig hos de organer, der blev oprettet under bla. FN til at styre i overgangsfasen. En FN-højkommisær, er udpeget som øverte myndighed, med ret til at gennemtvinge love, vetoe politiske kandidater og afskedige medlemmer af folkevalgte organer, hvis han ikke finder dem samarbejdsvillige. En magt som er blevet brugt mange gange, senest i marts hvor præsidenten for de bosniske serbere blev fyret. Desuden er der udlændinge på alle vigtige poster.

Centralbankdirektøren udpeges af IMF og skal være udlænding, en amerikaner er vice-politichef og en fransk-amerikaner sidder øverst i OHR, et FN-organ, der fungere som regering. Hvem sagde Kolonistyre!!

Med Dayton-aftalen blev der oprettet en særlig økonomisk enhed, der står for genopbygningen. Det sker i samarbejde med Verdens Banken, IMF, EU-Komissionen oa. Dermed får Vesten kontrol over bosniens økonomi og sikre at den opbygges efter markedsøkonomiske principper. Et krav om markedsøkonomi i Kosova er også en del af Rambouillet-aftalen.

Dayton skabte etnisk splid

I Bosnien har det betydet, at den økonomiske hjælp ikke er endt, hvor der er mest brug for den, men hvor det Internationale samfund finder det bedst. Det betyder, at mange flygtninge stadig ikke kan vende hjem, da der ingen penge er til genopbygning af huse eller af arbejdspladser i deres lokalområde.

Dayton-aftalen blev introduceret som et redskab til at mindske den etniske opdeling gennem en klar magtfordeling grupper imellem. Udgangspunktet for Daytonaftalen er imidlertid en etnisk opdeling af såvel landområdet som de politiske strukturer Til præsidentvalg kan der således kun stemmes på en kandidat fra egen gruppe, muslimerne vælger en muslim, kroaterne en kroat og serberne en serber.

Den etniske opdeling har betydet, at kun 250.000 af de 2.1 mill. flygtninge er vendt tilbage.

Det skyldes, ud over de elendige økonomiske forhold, at mange er fra områder, som nu er under anden etnisk kontrol, eller at de er en af de mange etnisk blandede familier, der ikke høre til nogen steder i det etnisk opdelte Bosnien, som Vesten fik skabt.

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 15

Flere numre fra 1999

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside