Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 15 – Juni 1999 – side 12

Gymnasielærere og gymnasielever i fælles kamp: Eksemplarisk kamp

Gymnasieelever og -lærere er vrede over den overenskomst som lærerne har fået trukket ned over hovedet.

Aftalen indebærer bl.a., at lærernes forberedelsestid nedskæres, og at loftet på 28 elever i klassen fjernes.

Dermed er der åbnet op for en højere klassekvotient og forringet undervis-ningskvalitet og arbejdsmiljø.

Fredag den 23. april aktionerede både elever og lærere over hele landet. Aktionerne omfattede blokader af skoler, og boykot af undervisningen.

Onsdag den 28. april var der igen landomfattende demonstrationer, hvor lærere og elever marcherede under de samme paroler.

I følge Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) var over 50.000 elever i aktion, både under blokaderne og på demonstrationerne. DGS tog initiativ til aktionerne, men de havde støtte af gymnasielærere på mange skoler rundt omkring i landet.

På grund af den kommende eksamenstid er det desværre svært atfortsætte de massive aktioner, men kampen fortsætter alligevel.

Der bliver nu indsamlet underskrifter mod gymna-sielærernes overenskomst. Disse kan fås hos DGS (tlf.nr. 33 25 98 88).

Gymnasieelevernes reaktion på lærernes forringelser viser, at der er foregået et massivt ryk til venstre blandt eleverne. Forårets "Nu er det nok"-aktioner har helt sikkert været med til at skabe dette ryk i ideer, og lagt grobunden for det høje kampniveau.

Kampen mellem lærerne og eleverne viser, at det er muligt at kæmpe imod forringelser. Forringede arbejdsforhold for lærerne betyder forringelser for eleverne.

Politikerne forsøger at sætte de forskellige grupper op imod hinanden. De siger, at flere penge til lærerne betyder nedskæringer i SUen, og omvendt.

Men i sidste ende er det de samme politikere, der angriber både lærernes og elevernes vilkår.

Derfor er det så ekstremt vigtigt at kampen mod forringelserne bliver en fælles kamp.

Her har gymnasieeleverne stået i spidsen, og vist hvad solidaritet er i praksis!

Holstebro:

Politikere mødt med blokade

En mandag her forleden besatte vi vores Gymnasium. Det startede et par dage før, da vi havde hørt at Folketingets undervisningsudvalg ville komme på skolen, for at inspicere vores computere.

Så der blev lavet nogle løbesedler, med parolen: "Nu er det nok!" med argumenter om at støtte gymnasielærernes kamp mod en dårlig overenskomst. De blev delt ud om morgenen, og vi samledes i stort tal foran den “store" festsal – da vi ikke måtte komme derind for rektor.

Flertallet af eleverne bakke op om at bloker for undervisningen, de lavede bannere samt organisere en happening.

Alt gik forrygende. Klasseværelserne blev blokeret af elever, og skolen fik en ny facade.

Desuden plyndrede vi sikringsskabet til de klasselokaler, hvor politikerne skulle se eleverne bruge deres computere.

Så alt var klart, da rektor kom travende med folketingspolitikerne i hælene. Vi stod på to lange række med en smal sti imellem som “de" så skulle gå på ind på vores skole. Happeningen symboliserede de trænge kår, vi går i møde. Vi fik lov til at snakke med politikerne inde i festsalen, hvor rektor ikke just var i festhumør, men under pres af politikerne, elever og tildels de passivt lyttende lærere.

Debatten handlede bl.a. om den solidaritet som IT-klassen, viste os andre, idet de fx sagde, at det ikke kun skulle være demp, der skulle have gode forhold, men at alle skulle have bedre forhold.

Politikerne skød – selvfølgelig – ansvaret væk fra sig, og sagde at de intet havde med den overenskomst at gøre og at de intet kunne gøre. Det blev besvaret med et eksempel, der gik et år tilbage, hvor politikere greb ind i storstrejken!

En Venstre-politiker blev lettere gal, og forlangte at få at vide, hvad det var vi ville have. Vi svarede, at vi ville have medbestemmelse på undervisningen, på hvilke bøger der er relevante, samt have løst pladsproblemerne, da vi nu er 28 i et lokale, der er beregnet til 24 personer!

Det hele endte med, at vi med håndsoprækning stemte, om vi skulle gå til time eller ej – og der var et stort flertal for at fortsætte blokade af skolen.

Lærerne var tilsyneladende godt tilfreds med med os, og vores værk på skolen – enkelte bad os om at blokere for de lokaler, de skulle undervise i, hvis der ikke lige var en blokade der.

 

Odense:

Fælleselevråd bag demonstration

Gymnasielærerne stemte sidst i april et overvældende nej til deres overenskomst deres.

På trods af, at hele 96% af gymnasielærerne stemte imod, blev forliget vedtaget, da de var kædet sammen med andre.

Eftersom overenskomsten medfører forringede vilkår for både lærere og elever, besluttede FEFA (Fælleselevråd Fyns Amt) at holde en elevdemonstration på vegne af de fynske lærer og elever. Denne demonstration fandt sted onsdag d. 28/4 og foregik i gennem Odenses to største gågader for derefter at ende ved rådhuspladsen. Ved rådhuspladsen blev der holdt adskillige taler for de omkring 2500 – 3000 elever og et fåtal af medfølgende lærere.

Udover den vellykkede demonstration, blev der i dagene før, holdt forskellige aktioner på de fynske gymnasier. Mange gymnasier valgte at boykotte undervisningen i de første par timer, for derefter at vende tilbage for ikke at virke useriøse. På flere af de boykottede gymnasier blev der holdt faglige møder, hvor eleverne blev givet en indsigt i overenskomsten.

På trods af manglende vilje fra AC til at ændre overenskomsten, vil der næppe blive holdt flere elevaktioner på denne side af sommerferien.

 

Århus:

600 marcherede gennem byen

Alle gymnasier i Århus-området var den 23. april blokkeret af vrede gymna-sieelever. Blokaderne blev organiseret til støtte for kampen mod lærernes rådne overenskomstaftale.

Mikkel Jespersen fra Århus Statsgymnasium fortæller:

"Allerede kl. 8 om morgenen var vi ca. 100 elever der blokerede indgangen. Aktionen var organiseret spontant, og vi fik derfor kun en halv dags varsel til at mobilisere. Opbakningen var alligevel meget god.

Efter at vi havde blokeret indgangen til den første lektion holdt vi et fællesmøde med lærerne, hvor vi diskuterede hvad vi skulle gøre videre.

En elevrepræsentant fortalte om aktionen, og en af lærerne holdt en støtteappel.

Der blev afholdt afstemning om hvorvidt vi skulle fortsætte blokaden, og en enstemmig forsamling vedtog at fortsætte. Så det gjorde vi – resten af dagen!"

Der var ikke mangel på kreativitet i aktionerne. På en skole i Grenå havde eleverne pakket skolebygningen ind i sorte plastsække, som et led i blokaden.

Onsdag den 28. april blev der afholdt demonstration, hvor elever og lærere fra gymnasier i hele Århus deltog.

Vi talte ca. 600 demonstranter, og stemningen var høj. Under paroler som: "Nu er det nok – giv OK et gok!" og "29 i klassen – hvor er pladsen?", marcherede vi gennem Århus' gader."

 

Silkeborg:

Største demo i 15 år

Onsdag den 28. april oplevede Silkeborg den største demonstration i næsten 15 år.

Den dag indtog over 1000 gymnasieelever, HF'er og handelsskoleelever byens torv i sympati med gymnaasielærernes overenskomstkrav.

Demonstrationstoget startede på gymnasiet, som ligger små fem km. udenfor centrum.

På vejen til Torvet i midtbyen lagde gymnasieeleverne vejen omkring HF, VUC og Handelsskolen, for at trække elever herfra med til demonstrationen.

Demonstrationen den 28. april var den anden store studenterakion i Silkeborg indenfor tre uger. Den 8. april deltog omkring 800 studerende i en "Nu er det nok"-aktion.

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 15

Flere numre fra 1999

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside