Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 15 – Juni 1999 – side 22

Socialisme fra neden '99 (rapport Århus)

IS har afholdt regionale seminarer i København, Århus og Odense. Her følger en rapport fra arrangementet i Århus den 8.-9. maj:

45 deltog i seminaret – heraf 24, der ikke var medlemmer af IS, men var interesserede i at høre mere om revolutionær socialistisk politik.

Det var et godt seminar med antikrigsaktioner og masser af politiske diskussioner om krigen på Balkan, kapitalismens barbari, revolution, socialisme, menneskets natur, Marx, Lenin, Trotskij, Rosa Luxemborg, EU og hvorfor det er vigtigt, at vi bliver flere aktive socialister, der kan gå ud og diskutere og organisere sammen med andre, der ønsker at lave verden om.

Lørdag kl. 13 blev Århus midtby invaderet af entusiastiske seminardeltagere, da vi alle gik i demonstration med skilte og højlydte slogans mod krigen. Demonstrationen endte på Lille Torv, hvor vi solgte Socialistisk Revy og Stop Krigen pjecen til forbipasserende og de mange gæster ved cafeernes udeservering langs åen. Derefter samledes vi om den medbragte guitar og sang de sidste to vers af Internationale. Hvorvidt det var budskabet om vigtigheden af massemytteri i hæren eller løftet om et samfund, "hvor solen altid stråler smukt", der gik mest ind hos folk vides ikke. Men vi blev i hvert fald godt modtaget af de fleste, fik mange diskussioner og solgte 13 pjecer og 7 Revyer på en lille halv time.

Til slut bevægede demontrationsoptoget sig med megafon, løbesedler og skilte tilbage til seminaret, hvor der var paneldebat med SFU om vejen til socialisme – reform eller revolution. Lørdag nat fortsatte aktionerne imod krigen. Med en ti meter lang stige samledes vi på Store Torv ved den store Rytterstatue, og Christian den 10. til hest, der sidder og troner højt oppe over Århus midtby fik et IS skilt i hånden med budskabet: STOP NATOS KRIG! Derefter delte vi os op i hold udstyret med spraydåser, og det samme budskab blev i bedste Tour de France stil malet på asfalten i Århus' gader. Seminaret var en succes for IS og styrkede krigsmodstanden i Århus.

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 15

Flere numre fra 1999

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside