Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 95 – September 1993 – side 9

Marxisme i hverdagen

Indvandrere – hvad er problemet?

Martin B. Johansen

Socialister og antiracister bliver tit kritiseret for at lukke øjnene for, at der opstår problemer, når folk fra forskellige kulturer bliver blandet sammen.

Men løsningen på de problemer er ikke den enkle, som socialdemokraterne foreslår: at sprede indvandrerne. Det hænger sammen med, at socialdemokraterne i virkeligheden formulerer problemet forkert.For det første kan man ikke sige, at kulturelle og etniske forskelle automatisk udløser konflikter. USA's befolkning består  af 99% indvandrere fra vidt forskellige kulturer. Selvom irske, polske, italienske og andre indvandrere ofte samlede sig i kolonier – altså i “ghettoer” – så er de oprindelige kulturelle forskelle i dag stort set væk.

For det andet er det indlysende, at der er en sammenhæng mellem økonomisk krise og øget racisme. Når folk skælder indvandrerne ud for at “tage vores arbejde”, så indrømmer de i virkeligheden, at hvis der var masser af arbejde, så ville indvandrerne ikke være noget problem.

Men der er ikke nogen naturlov, der siger, at økonomisk krise automatisk fører til mindre tolerance  overfor indvandrere. Det er i høj grad et spørgsmål om, hvor stærkt arbejderklassen og dens fagforeninger står.

I en situation, hvor arbejderklassen står stærkt overfor arbejdsgiverne, vil racistiske argumenter have svært ved at vinde fodfæste.

Men i øjeblikket findes den styrke ikke, og det udtrykker, at der ikke findes en klar bevidsthed om, at samfundet er delt ind i klasser, der står i modsætning til hinanden.

Mange arbejdere identificerer sig med arbejdsgivernes problemer, og det giver grobund for, at racismen kan brede sig. For racisme bygger netop på ideen om, at alle hvide – uanset klasse – har en fælles kultur, der trues af de “fremmede”.

Imidlertid er modsætningen mellem arbejdere og kapitalister en realitet, der tvinger arbejderklassen til at slås mod arbejdsgiverne for at forsvare løn- og arbejdsforhold.

I den situation vil modsætningen mellem arbejdere og arbejdsgivere overskygge modsætningen mellem hvide og sorte – tyrkiske kollegaer vil blive betragtet som først og fremmest arbejdere og ikke som indvandrere.

Fremmedhad skaber konflikter

For det tredje er det vigtigt at vide, hvordan etniske og kulturelle forskelle opstår. Et folks kultur er ikke noget evigt givet, men bliver skabt af det samfund, de lever i.

For eksempel opfattede palæstinenserne sig ikke som noget særskilt folkeslag, før staten Israel blev dannet i 1948. Tilsvarende var det de færreste i Jugoslavien, der inden sammenbruddet vidste, om de var serbere, kroater eller muslimer. Krigen i ex-Jugoslavien opstod på grund af splittelse i den herskende klasse, og det er krigen, der har skabt de etniske konflikter – ikke omvendt.

På lignende måde er problemet med indvandrernes integration i Danmark udtryk for konflikter i det danske samfund. Der er intet underligt i, at indvandrere holder fast i deres egen kultur eller endda forstærker den, når de præsenteres for en “dansk kultur”, der er fyldt med fremmedhad.

Det er forståeligt, at mange tager afstand fra undertrykkende elementer i fx islamisk kultur. Men det er vigtigt at forstå, at menneskers kultur ændrer sig, når de oplever, at den står i modsætning til de sociale og økonomiske forhold, de lever under.

Derfor er det kun de mennesker, der er undertrykt af en bestemt kultur, der kan kaste undertrykkelsen af sig. Og det vil de gøre, når de kan se, at kulturen ikke passer i forhold til de sociale og økonomiske muligheder. 60’ernes og 70’ernes kvindebevægelse i Danmark var på den måde udtryk for, at mange kvinder ikke længere fandt sig i at blive behandlet som mandens vedhæng, da de fik muligheden for økonomisk uafhængighed.

Tvangsmæssig “frigørelse” overfor fx muslimer vil kun føre til, at de oplever en modsætning mellem deres egen kultur og en kultur, de opfatter som “fremmed”.

Tvangsspredning og andre tvangsforanstaltninger overfor indvandrere kan derfor meget nemt gå blive en hindring for integration.

Flere artikler i serien Marxisme i hverdagen

Flere artikler fra nr. 95

Flere numre fra 1993

Se flere artikler af forfatter:
Martin B. Johansen

Siden er vist 7093 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside