Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 99 – Januar 1994 – side 3

IS mener

1994: Håbet spirer nedefra

Starten på det nye år blev traditionen tro præget af højtidelige og løfterige nytårstaler fra alverdens statsledere og regenter.

Fælles for dem alle er, at de lover forbedringer for almindelige mennesker, og at verden vil blive mere fredelig i 1994.

Der er dog meget lidt der tyder på at disse løfter bliver indfriet.

Alene starten på året med øget militær optrapning i Bosnien, og det mexikanske militærs brutale nedkæmpelse af de fattige indianeres oprør, peger på en anden tendens i 94.

Flere konflikter

En Gallup undersøgelse i 52 lande, fra Berlingske Tidende d. 2. januar viser da også, at flertallet af befolkningen i de 52 lande forventer, at 94 vil blive mere konfliktfyldt end 93.

Den af forsvaret igangsatte hvervekampagne for at finde 4.000 frivillige til en såkaldt fredsskabende styrke peger også imod øget dansk militær deltagelse rundt omkring i verden.

Den tyder på en erkendelse af, at der bliver behov for flere militære eventyr som i ex-Jugoslavien og Somalia for at opretholde den herskende orden.

Poul Nyrup Rasmussen mente, at 94 vil blive året, hvor resultaterne af regeringens ekstraordinære indsats mod arbejdsløsheden vil vise sig.

Nyrup lovede, at der vil være færre arbejdsløse ved årets slutning end ved årets begyndelse.

Da han ikke forventer et økonomisk opsving – det er skubbet til 95 – må optimismen derfor søges i regeringens håb om, at et opsving i forbruget vil få flere i arbejde, eller at de igangværende orlovsordninger vil formindske arbejdsløsheden.

Det kan umuligt være forbruget blandt de 43.000 pensionister, der nu får udbetalt mellem 200 og 500 kr. mindre i pension end i 93, som Nyrup mener vil øge forbruget.

Hul bekymring

Nyrups store bekymring for de arbejdsløse virker også ret hul. Samtidig med at omtale arbejdsløsheden som det altafgørende problem, har regeringen modarbejdet forslaget fra skraldemændene i Århus om en fordeling af arbejdet.

Et forslag, der har opbakning fra 75 % af befolkningen.

Modstanderne har især været regeringen, arbejdsgiverne og LO’s ledelse.

Regeringens bekymring over arbejdsløsheden hænger sammen med det folketingsvalg, der kommer i 94. Formanden for LO, Finn Thorgrimson, siger i Aktuelt fredag d. 31. december:

“Det er pokkers afgørende for os, at der er sket et fald i ledigheden, inden vi skal have næste folketingsvalg.”

Håb i 94

Håbet for en ændring i situationen i 94 ligger i den modstand mod regeringens politik, der ses.

F. eks. er de studerende nu begyndt at aktionere imod stopprøverne på universiteterne og flertallet i Danmark er imod Øresundsbroen og udvisning af de serbiske desertører og for skraldemændenes forslag.

Det at der i 93 var en markant stigning i antallet af strejker mod fyringer og for bedre løn, giver håb for fremtiden.

I Gallup-undersøgelsen over 52 landes befolkningers forventninger for 94, udtrykker et flertal forventninger om endnu flere strejker i 94.

Det underbygger det faktum, at den europæiske arbejderklasse efter flere års lav aktivitet, nu igen er begyndt at træde ind på scenen.

Også det tænder håb for 94. Et håb om at almindelige mennesker begynder at handle og skabe en bedre tilværelse for os alle.

Billedtekst:
Kampagnen for 4.000 frivillige til et “fredsskabende” militærkorps viser, at 1994 bliver endnu mere usikker.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 99

Flere numre fra 1994

Siden er vist 1480 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside