Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Fagforeninger og uddannelsesorganisationer

Uddannelse

DSE - Danske Skoleelever

DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

LAK - Landssammenslutningen af Kursusstuderende

EEO - Erhvervsskolernes Elev-organisation

LH - Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

LL - Lærerstuderendes Landskreds

PLS - PLS Pædagogstuderendes LandsSammenslutning

StudieRådet for Ingeniørstuderende i Danmark

LO

3F - Fagligt Fælles Forbund

Dansk Artist Forbund

Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark

Dansk El-Forbund

FOA - Fag og Arbejde

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund

Dansk Service og Funktionærforbund

HK

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Dansk Jernbaneforbund

Malerforbundet i Danmark

Dansk Metal

NNF - Nærings- og Nydelsesmiddelarb. Forb.

RBF - RestaurationsBranchens Forbund

Socialpædagogernes Landsforbund

Spillerforeningen

Teknisk Landsforbund

TIB - Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

FTF

Foren. af Administrationspersonale ved CSC

Foreningen af AF-Regionschefer i Danmark

Danske Afspændingspædagoger

Arbejdsformidlingkontorernes Tj.mandsforen.

Danske Bandagister - Lønfraktionen

Det Kommunale Beredskabspers. Landsforb.

Danske Bioanalytikere

BUPL - Forbundet for Pædagoger og Klubfolk

Cabin Union Denmark

COII

COII-Foreningen af Folketingsansatte

CS-Flyvevåbnet

DFDS TRANSPORT Funktionærforening

Ergoterapeutforeningen

Erhvervsskolelederne i Danmark

Farmakonomforeningen

Farvandsforeningen

Film- og TV-arbejderforeningen

Finansforbundet

Landsforen. af Statsautoriserede Fodterapeuter

Foreningen af Folketingets Betjente

Formidlerne

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Forsvarets Civil-Etat

Danske Forsyningsselskabers Funktionærsmsl.

Frederiksberg Kommunalforening

Funktionærforeningen Carlsberg Tuborg

Funktionærforen. i COOP Danmark og FDB

Funktionærkredsen ved ISS/CSC

Danske Fysioterapeuter

Gentofte Kommunalforening

Den Grønlandske Tjenestemandsforening

Handelsskolernes Lærerforening

Halinspektørforeningen

Foreningen af Havnefogeder i Danmark

Hoffunktionærforeningen

Foreningen af Danske Inseminører

JID

Jordemoderforeningen

Karryere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Dansk Kirkemusiker Forening

Foren. af Kommunale Chefer

Foren. af Assistenter v. Det Kongelige Operakor

Foren. Det Kongelige Operakor

Org. af Konstabler og Mekanikere i Søværnet

Konstruktørforeningen

Dansk Kor Forbund

Danmarks Kordegneforening

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening

Kost & Ernæringsforbundet

Kriminalforsorgsforeningen

Københavns Kommunale Maskinmesterforening

Københavns Kommunes Embedsmandsforening

Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd

Lederforeningen i TDC

LederForum Social- og sundhedssektoren

Luftfartsfunktionærerne

LvA-Sektoren i DTL

Danmarks Lærerforening

Danske Produktionshøjskolers Lærerforening

Efterskolernes Lærerforening

Frie Grundskolers Lærerforening

Medieforbundet I Danmarks Radio (MDR)

Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer

Merkonomernes Hovedorganisation

Foreningen af Musikere I Forsvaret

Musikgruppen i COII

Dansk Musiker Forbund

Foreningen af Præliminære Organister

Personaleforeningen for KL m. tilsl. Institutioner

Politiforbundet i Danmark

PROSA

Foreningen af Radiografer I Danmark

Radiotelegrafistforeningen af 1917

Funktionærforeningen i RMS plus

Safu - Sammenslutningen af Funktionærer

Foreningen af Danske Sceneinstruktører

Sammenslutningen af Danske Scenografer

Organisationen af Sergenter i Søværnet

Sergentgruppens Fællesorganisation - Hæren

Danske Skov- og Landskabsing. (Skovf. COII)

Dansk Skuespillerforbund

Dansk Socialrådgiverforening

Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Speciallærerforeningen af 1981

Statspensionisternes Centralforening

Dansk Sygeplejeråd

Foreningen Danmarks Radios Symfoniorkester

Søfartens Ledere Dansk Navigatørforening

Søllerød Kommunalforening

Dansk Sø-Restaurations Forening

Dansk Tandplejerforening

Teaterteknikerforbundet

Dansk Teknisk Lærerforbund

Foren. af Tekniske og Administrative Tj.mænd

Dansk Told-og Skatteforbund

Trafikforbundet

Turistførerforeningen

Foren. Danmarks Radios Underh.orkester

Landsforb. af Voksen- og Ungdomsundervisere

AC – Akademikernes Centralorganisation

Arkitektforbundet

Bibliotekarforbundet

Civiløkonomerne

Den Almindelige Danske Lægeforening

Den Danske Dyrlægeforening

Den danske Landinspektørforening

Den danske Præsteforening

Dansk Farmaceutforening

Danmarks Jurist- og Økonomforbund

Dansk Kiropraktor-Forening

Dansk Magisterforening

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Psykolog Forening

Forsvarsgruppen i AC

Dansk Organist og Kantor Samfund

Dansk Musikpædagogisk Forening

Gymnasieskolernes Lærerforening

Handelsskolernes Lærerforening

Ingeniørforeningen i Danmark

Jordbrugsakademikerne

Forbundet Kommunikation og Sprog

Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen

Tandlægernes Nye Landsforening

Dansk Tandlægeforening

Hovedorg. af Officerer i Danmark

Hovedorg. af Beredskabsofficerer i DK

Foreningen af Hjemmeværnskonsulenter

Foreningen af Forsvarets Auditørfuldmægtige

Andre

Dansk Journalistforbund

Gule

Kristelig Fagforening

 

Der er ingen garanti for, at linksene virker – hvis de ikke gør det, så send en mail til Webmaster. Skriv også, hvis du har forslag til tilføjelser.

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside