Internasjonal
Sosialisme

Nr 2
1998

 

Knut Øygard:
Fagbevegelsen i Norge på 80- og 90-tallet 90K

Dag M. Eide:
Arbeiderråd og arbeiderklassens frigjøring 110K

John Reed:
Sovjetene i aksjon 36K

Ahmed Shawki intervjuer Tony Cliff:
50 år med den Internasjonale Sosialistiske tradisjonen 32K

Kjetil Kvist:
"Stopp kristentvang i skolen" - en kritikk 12K

 

 


Utgitt av Internasjonale Sosialister,
Postboks 9226 Grønland, 0134 Oslo.

Ansvarlig redaktør: Knut Øygard

ISBN 82-7366-043-5

Papirversjonen koster kr 50 (106 sider). Informasjon om bestilling.

Internasjonale Sosialister tilhører en internasjonal tendens av revolusjonære sosialistiske organisasjoner.

Øvrige utgaver av Internasjonal Sosialisme