Internasjonal
Sosialisme

Nr 6
Høsten 2000

 

Christian Ringdal & Aslak Orre:
IMF, Verdensbanken & WTO: Imperialismens økonomiske organisatorer 108K

Tim Robinson:
Storstreiken, antikapitalisme og arbeiderklassen 78K

Andreas Ytterstad:
En ny klassiker for en ny bevegelse: No Logo 26K

Helge Ryggvik:
Colombia og den globale kapitalismen 89K

Mark O'Brien:
Susan George i perspektiv 43K

Jim Wolfreys:
Pierre Bourdieu i perspektiv 80K

 

 


Verdenslederne kan ikke ha lunsj sammen i disse dager uten at noen organiserer et mot-toppmøte. Naomi Klein peker på noe helt sentralt når hun viser til utvilkingen av antikapitalistiske maktdemonstrasjoner mot den globale kapitalismens fremste maktsentra, fra Seattle til Washington, Millau, Okinawa, og i september 2000: Praha. IMF, Verdensbanken, WTO, G8 - alle har de blitt møtt av titusener av antikapitalister det siste året. Christian Ringdal og Aslak Orre ser på politikken til disse organene for den globale kapitalismen.

Seattle var det foreløpige høydepunktet for den antikapitalistiske bevegelsen. "Teamster-turtle"-alliansen som oppsto spontant - koblingen mellom antikapitalister og den organiserte arbeiderklassen - var et enormt sprang framover. Tim Robinsons analyse viser at den norske storstreiken våren 2000 var et resultat av den antikapitalistisk stemninga - en forberedelse til en allianse som kan formes videre.

Sammenhengen mellom undertrykking av urbefolkninger og multinasjonalenes investeringer i Latin-Amerika er et spørsmål som opptar stadig flere. Helge Ryggvik viser sammenhengen mellom en stadig mer aggressiv oljeimperialisme og motstanden fra U'wa-indianerne og arbeiderklassen i Colombia.

Ingen bevegelse oppstår uten frontfigurer. Denne utgaven av Internasjonal Sosialisme presenterer noen av de mest framtredende figurene i den nye antikapitalistiske bevegelsen. Andreas Ytterstad anmelder No Logo - boka som bør bli en antikapitalistisk klassiker. Vi presenterer også Susan George og Pierre Bourdieu. George og Bourdieu er hver på sin måte sentrale i utviklingen av denne bevegelsen.


 

Utgitt av Internasjonale Sosialister,
Postboks 9226 Grønland, 0134 Oslo.

Ansvarlig redaktør: Christian Ringdal

Papirversjonen koster kr 75 (192 sider). Informasjon om bestilling.

Internasjonale Sosialister tilhører en internasjonal tendens av revolusjonære sosialistiske organisasjoner.

Øvrige utgaver av Internasjonal Sosialisme