[ International Socialisme nr. 3 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 8 artikler

Fra International Socialisme nr. 3

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Indhold + Introduktion: Socialisme eller barbari

3

2

dec 92

 

Marxister har altid hævdet, at borgerskabet ikke kan løse kapitalismens økonomiske krise. Det er i dag mere sandt end nogensinde, og den erkendelse er ved at brede sig selv ind i borgerlige kredse.

 

Anders Schou: Nazisterne i Danmark

3

5

dec 92

 

De to nazi-organisationer, Partiet De Nationale, PDN, og Nationalpartiet Danmark, NPD, har besluttet at stille op ved kommunalvalget i 1993. Med opstillingen forsøger partierne at flyde med den nazi-bølge, som i de sidste år er skyllet over Europa.

 

Tom Christiansen: Krigen på Balkan

3

17

dec 92

 

Krigen i Bosnien-Hercegovina har om noget fyldt avisernes spalter sommeren over. Serberne er blevet udskreget som problemernes årsag, og fra krigsmagerne i dansk politik – bl.a. Uffe Ellemann Jensen – er en vestlig militær intervention blevet fremlagt som løsningen på problemerne.

 

Gunnar Ørsted + Peter Vistisen + Per Jensen: Debat: Forkerte svar på det nationale spørgsmål

3

23

dec 92

 

Med det følgende vil vi gennem en kritik af Ole Mølholm Jensens og Tom Christiansens artikel om Det nationale spørgsmål, subimperialismen og vores svar (International Socialisme nr. 1) søge at bidrage til diskussionen herom i IS.

 

Jørn Andersen: Debat: Rigtige svar på det nationale spørgsmål

3

27

dec 92

 

Vi lever i en periode med ny, skærpet imperialistisk rivalisering. Hermed er det nationale spørgsmål igen blevet centralt for socialister. På den baggrund skal Per, Peter og Gunnars kritik hilses velkommen. Desværre mener jeg ikke, at det er lykkedes dem at "skabe klarhed". Tværtimod mener jeg, de kommer med meget uklare – og i værste fald forkerte – konklusioner. De når nemlig aldrig frem til, hvad kernen i det nationale spørgsmål er, og hvad det reelle problem er for socialister.

 

Henrik Friis Madsen: Anmeldelse: En bedre verdensorden? (Gert Petersen: "En ny verdensorden – ja, men en bedre!")

3

32

dec 92

 

Den nyligt udkomne bog, "En ny verdensorden? – ja, men en bedre", skrevet af SF's mangeårige formand, Gert Petersen, er et forsøg på at give et overblik over de forandringer, som verden og de internationale, politiske strukturer har undergået de sidste 5 år, samt at fremføre forfatterens forslag til en ny og bedre verdensorden end den, som netop er gået ned med flaget.

 

Jens Loller: Anmeldelse: Malcolm X – sort revolutionær (Kevin Ovenden: "Malcolm X – Black Nationalism and Socialism")

3

34

dec 92

 

Havde oprøret i LA i april 92 ikke henledt opmærksomheden på de sociale problemer, som særligt de sorte i USA lider under, havde et blik på den kulturelle udvikling kunnet give et godt fingerpeg. Den sorte rapmusik fra ghettoerne har bredt sig og vinder indflydelse overalt. Film af den sorte instruktør Spike Lee er af høj kunstnerisk kvalitet og har hver gang også et politisk budskab. Hans næste film er om Malcolm X, og den ventes at få premiere til foråret.

 

Jesper G. Christensen: Anmeldelse: Tal dansk, din hund! (Carsten Svane Hansen: "Tal dansk, din hund! / Rejs hjem, din hund!" – 2 bind)

3

35

dec 92

 

De to bøger Tal dansk, din hund! og Rejs hjem, din hund! handler "Om Danmark i racismens skygge".

 

Der blev fundet 8 artikler

< Nr. 2 –– Nr. 4 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 21. juni 2024 kl. 17:16