[ International Socialisme nr. 3 ]
International Socialisme nr. 3
dec 1992

International Socialisme hjemmeside

 

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

 

Temasider

Temaer

 

Indhold nr. 3

Udskriv artikel

 

Nr. 3

Side 2
· Indhold + Introduktion: Socialisme eller barbari

Side 5
· Nazisterne i Danmark

Side 17
· Krigen på Balkan

Side 23
· Forkerte svar på det nationale spørgsmål

Side 27
· Rigtige svar på det nationale spørgsmål

Side 32
· En bedre verdensorden? (Gert Petersen: "En ny verdensorden - ja, men en bedre!")

Side 34
· Malcolm X - sort revolutionær (Kevin Ovenden: "Malcolm X - Black Nationalism and Socialism")

Side 35
· Tal dansk, din hund! (Carsten Svane Hansen: "Tal dansk, din hund! / Rejs hjem, din hund!" - 2 bind)

 

Hovedmenu

Internationale Socialisters Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English version

   

International Socialisme – Nr. 3 – December 1992 – Side 2

Udskriv
[ Tidsskriftet International Socialisme ]

Nr. 3
Dec.
1992

[ Stor roed stjerne ]

Introduktion

Socialisme eller barbari

Marxister har altid hævdet, at borgerskabet ikke kan løse kapitalismens økonomiske krise. Det er i dag mere sandt end nogensinde, og den erkendelse er ved at brede sig selv ind i borgerlige kredse.

CD's formand, Mimi Jacobsen, har udtalt, at hvis opsvinget lå lige om hjørnet, så måtte det være hjørnet på Rundetårn. Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer siger, at økonomerne ikke aner, hvordan de skal få gang i økonomien igen. Valget af Clinton som USA's præsident vil næppe ændre noget.

Udsigten til fortsat stigende arbejdsløshed, nedskæringer, reallønsnedgang osv. har fået millioner af arbejdere til at reagere i Italien, Storbritannien og Grækenland. Det giver håb om, at arbejderklassen igen er ved at komme tilbage efter 10 års dvale. Socialisters muligheder for at blive flere og vinde opbakning bag vores ideer om et bedre samfund er blevet større.

Men andre kræfter end socialister rumsterer i kulissen og forsøger at udnytte, at regeringerne er svage. Med krigen i det tidligere Jugoslavien er der nu igen krig inden for Europas grænser for første gang siden 2. verdenskrig. Den økonomiske krise har skabt en voldsom utilfredshed blandt de jugoslaviske arbejdere. Men de nationalistiske ledere har formået at dreje vreden ind i nationalistiske baner, så arbejdere i dag slås imod arbejdere i et forfærdeligt ragnarok.

Mørkets kræfter er også på spil i resten af Europa. De bruger den kapitalistiske økonomis problemer til at forlange en stærk mand. I Tyskland så vi, hvordan nazister bruger angreb på asylcentre til at bygge sig selv op og skabe skræk og rædsel. Også i Italien, Østrig, Frankrig, Storbritannien og Belgien er nazistiske partier på vej frem.

I Danmark har de vejret morgenluft, men er endnu for svage til at træde frem. Der er dog næppe nogen tvivl om, at de op til kommunalvalget vil forsøge at få et gennembrud.

Vi står derfor i en situation med både håb og frygt – mellem socialisme og barbari. Vi ønsker naturligvis, at socialismen skal vinde, og vi håber, at vi kan styrke socialisters muligheder for at bekæmpe barbariet gennem de analyser af barbariet, som er i dette nummer af International Socialisme.

Det gør vi dels i form af en artikel om krigen på Balkan, dens baggrund og eneste acceptable løsning. Og dels i form af en artikel om de danske nazister, hvem de er, og hvordan de kan bekæmpes. Endelig tager vi denne gang den debat op, som startede med artiklen i nr. 1 om det nationale spørgsmål.

Redaktionen afsluttet 15.12.92

 

 

www.socialister.dk – 3. marts 2024 kl. 04:45