[ International Socialisme nr. 11 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 6 artikler

Fra International Socialisme nr. 11

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Tema: Reformismen i krise. Indhold + Introduktion.

11

2

jun 97

 

De seneste par års begivenheder i Europa, ikke mindst i Frankrig, har for alvor placeret arbejderklassen i begivenhedernes centrum. Men samtidig er de ideer, som dominerer arbejdernes partier i dyb krise.

 

Dorte Lange: Klassisk reformisme og den marxistiske kritik

11

4

jun 97

 

Diskussionen om revolution eller reform som middel til at ændre det kapitalistiske samfund tog for alvor fart, da arbejderklassen organiserede sig politisk i fagforeninger og politiske partier i slutningen af 1800-tallet.

 

Tom Christiansen: Reformismens krise

11

16

jun 97

 

Der er en naturlig sammenhæng mellem de problemer Socialdemokratiet aktuelt står i og den økonomiske nedgang, der har præget den vestlige kapitalistiske økonomi siden 1973, fordi Socialdemokratiet siden 1914 har bundet sin succes sammen med kapitalismens succes.

 

Ole Mølholm Jensen: Reformister og revolutionære

11

25

jun 97

 

I de længste perioder i historien er revolutionære socialister et mindretal i arbejderklassen. Kun i skærpede klassekampsperioder, hvor revolution bliver en konkret mulighed, kan de revolutionære vinde et politisk flertal i arbejderklassen for revolution og socialisme.

 

Martin B. Johansen: På vej mod år 2000 – hvad kan vi vente?

11

28

jun 97

 

1990'erne er langsomt ved at blive den herskende klasses mareridt. På alle fronter – både økonomisk, politisk og ideologisk – er magthaverne kommet under pres. I en lang række lande er der en følelse af, at der er ved at ske et skift i holdningerne i blandt almindelige mennesker – et skift, som ingen kan forudsige konsekvenserne af, men som kan udkrystallisere sig i en omfattende radikalisering i stil med det, vi så i slutningen af 1960'erne.

 

Leon Trotskij: Fagforeningerne i Storbritannien (1933)

11

35

jun 97

 

Der blev fundet 6 artikler

< Nr. 10

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 20. april 2024 kl. 22:35