[ International Socialisme nr. 11 ]
International Socialisme nr. 11
jun 1997

International Socialisme hjemmeside

 

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

 

Temasider

Temaer

 

Indhold nr. 11

Udskriv artikel

 

Nr. 11

Side 2
· Tema: Reformismen i krise. Indhold + Introduktion.

Side 4
· Klassisk reformisme og den marxistiske kritik

Side 16
· Reformismens krise

Side 25
· Reformister og revolutionære

Side 28
· På vej mod år 2000 - hvad kan vi vente?

Side 35
· Fagforeningerne i Storbritannien (1933)

 

Hovedmenu

Internationale Socialisters Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English version

   

International Socialisme – Nr. 11 – Maj 1997

Udskriv
[ Tidsskriftet International Socialisme ]

Nr. 11
Maj
1997

[ Stor roed stjerne ]

Tema: Reformismen i krise

Introduktion

Reformismen i krise

De seneste par års begivenheder i Europa, ikke mindst i Frankrig, har for alvor placeret arbejderklassen i begivenhedernes centrum. Men samtidig er de ideer, som dominerer arbejdernes partier i dyb krise. Dette gælder især den centrale idé: At kapitalismen kan bringes til at tjene arbejdernes ve og vel. Det idésæt, der er opbygget omkring denne centrale tese, kalder vi for reformisme. Reformistiske ideer har - med få undtagelser – domineret arbejderklassens partier og faglige organisationer gennem hele dette århundrede.

Hvis revolutionære socialistiske ideer og organisering skal vinde opbakning – og flertal – i arbejderklassen, vil det først og fremmest ske i kamp mod reformismen. En undersøgelse af indholdet i disse ideer, hvordan de har udviklet sig, og hvor de kommer til kort, er temaet for dette nummer af International Socialisme.

Dorte Lange undersøger de ideologiske bestanddele i den klassiske reformisme. Med argumenter fra især Marx, Luxemburg og Lenin genetablerer hun den klassiske marxistiske kritik af den reformistiske tankegang.

Tom Christiansen undersøger det danske Socialdemokratis udvikling i dette århundrede med vægt på den markante højredrejning, det har taget de seneste år.

Ole Mølholm Jensen argumenterer for, at reformismen i arbejderklassen kun kan bekæmpes, hvis revolutionære socialister deltager i fælles kamp med andre arbejdere – det er først og fremmest i praksis, at arbejderne vil forkaste de reformistiske ideer.

Vi oplever i øjeblikket i arbejdskampe og demonstrationer, at nye ideer opstår spontant i et omfang, som vi ikke har set i så stor skala siden midten af 1970'erne. I den forstand er praksis allerede ved at udforme alternativer til de kriseramte reformistiske ideer.

Martin Johansen trækker hovedlinierne op i de seneste års udvikling i Europa. Han argumenter for, at de stigende kampe åbner for nye ideer, men at det er op til socialisters indsats, om det er de revolutionære ideer, der vinder.

Endelig optrykker vi en artikel fra 1933 af Leon Trotskij, hvor han argumenterer for, at socialister må slås inden for arbejderklassen for deres ideer – uanset om arbejdernes organisationer domineres af borgerlige eller direkte reaktionære ideer.

Kampen for socialistiske ideer er i dag direkte forbundet til den daglige kamp mod krisepolitikken - en krisepolitk, der bl.a. i Danmark gennemføres af socialdemokratiske politikere. Gennem at styrke argumenterne hos dem, der ønsker et alternativ til deres kriseramte ideer håber vi, at dette nummer af International Socialisme både kan være med til at styrke kampen i hverdagen, men også til at styrke opbygningen af et stærkere socialistisk alternativ til det samfund, som reformismen forsvarer: Kapitalismen.

Redaktionen afsluttet 25.5.97

 

 

www.socialister.dk – 28. september 2023 kl. 00:08