[ Socialistisk Arbejderavis nr. 369 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 4 artikler

Fra Internasjonal Sosialisme (2) (IS-Norge) nr. 5

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Innhold + Intro (Internasjonal Sosialisme nr. 5/Vinteren 2000)

5

 

feb 00

 

DET SISTE TIÅRET i det 20. århundret var et turbulent tiår. Det startet med en fantastisk revolusjon mot de stalinistiske, statskapitalistiske regimene i Øst-Europa og Sovjetunionen og endte med en markering av rått sinne mot det globale kapitalistiske systemet.

 

John Rees: Slaget etter Seattle

5

 

feb 00

 

Historien har ikke stor respekt for den menneskelige kalenderen. Som regel ordner den ikke hendelser sånn at de passer med ti- og hundreårsskifter. Men fra tid til annen opplever vi slike sammentreff.
"Slaget i Seattle" er et eksempel på et slikt sammentreff. Nesten på dagen ti år etter at Berlinmuren falt ble et møte mellom de mektigste menneskene innenfor verdens politiske og industrielle lederskap stoppet av en massiv bølge av sinne og misnøye.

 

Alex Callinicos: Reformisme og klassepolarisering i Europa

5

 

feb 00

 

Europa vinteren 1999/2000 viser flere sider til resten av verden. På toppen er det offisielle Europa, nasjonale myndigheter og EU, opptatt med sine sedvanlige krangler og skandaler – fra den fransk-britiske "biffkrigen" til korrupsjonsbeskyldningene mot den franske finansministeren Dominique Strauss-Kahn – pakket inn i svulstig retorikk om europeisk samling. I resten av samfunnet er bildet veldig annerledes. Massiv misnøye med elitens offisielle Europa er i ferd med å øke, men antar motsetningsfylte former.

 

E. Gjøstøl: Innføring i Marx' teori om fremmedgjøring

5

 

feb 00

 

Fremmedgjøring er et begrep som er populært å bruke når menneskets forhold til det moderne samfunnet skal beskrives.

 

Der blev fundet 4 artikler

< Nr. 4 –– Nr. 6 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 23. juni 2024 kl. 20:52