[ Socialistisk Arbejderavis nr. 369 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 7 artikler

Fra Internasjonal Sosialisme (2) (IS-Norge) nr. 6

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Innhold + Intro (Internasjonal Sosialisme nr. 6/Høsten 2000)

6

 

sep 00

 

Verdenslederne kan ikke ha lunsj sammen i disse dager uten at noen organiserer et mot-toppmøte. Naomi Klein peker på noe helt sentralt når hun viser til utvilkingen av antikapitalistiske maktdemonstrasjoner mot den globale kapitalismens fremste maktsentra.

 

Aslak Orre + Christian Ringdal: IMF, Verdensbanken & WTO: Imperialismens økonomiske organisatorer

6

 

sep 00

 

Tim Robinson: Storstreiken, antikapitalisme og arbeiderklassen

6

 

sep 00

 

Andreas Ytterstad: En ny klassiker for en ny bevegelse: "No Logo"

6

 

sep 00

 

Helge Ryggvik: Colombia og den globale kapitalismen

6

 

sep 00

 

Sammenhengen mellom undertrykking av urbefolkninger og multinasjonalenes investeringer i Latin-Amerika er et spørsmål som opptar stadig flere. Helge Ryggvik viser sammenhengen mellom en stadig mer aggressiv oljeimperialisme og motstanden fra U'wa-indianerne og arbeiderklassen i Colombia.

 

Mark O’Brien: Susan George i perspektiv

6

 

sep 00

 

Denne artikkelen er oversatt fra Mark O'Brien: "In Perspective: Susan George", International Socialism 86, 2000.

 

Jim Wolfreys: Pierre Bourdieu i perspektiv

6

 

sep 00

 

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk: J. Wolfreys: "In Perspective: Pierre Bordieu", International Socialism 87, 2000.

 

Der blev fundet 7 artikler

< Nr. 5

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 24. juli 2024 kl. 11:51