Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 10 – Juni 1985 – side 2

Som profitskaber og disciplinvogter

Teknologiens fremmarch

Historien om De forenede Bryggerier (DfB) handler i korthed om udviklingen af en guldko, som stadig ekspanderer på det internationale marked. I dag ligger hoveddelen af Carlsberg/Tuborg-brygningen i udlandet.

Deres profit på bryggerierne i Danmark i den sidste 4-års periode er blevet firedoblet og var i 1983/84 368 mill. kr. DfB’s overskud pr. ansat var i 1979/80 15.600 kr. og i 1983/84 62.000 kr.

Til historien hører også, at der i samme periode er sket en reduktion i antal ansatte på Carlsberg/Tuborg med ca. 1500. Reallønnen er raslet ned med 20% de sidste 5 år. Der er ikke sket nyinvesteringer på Tuborg, og aktuelt planlægges det, at vandfabrikationen på Tuborg skal flyttes.

Det var også en klar politik bag, da elefanterne rejste vestpå, og Fredericiabryggeriet blev etableret i 79.

Den nye teknologi i Fredericia betyder, at en bryggeriarbejder dér producerer meget mere end i København. DfB fik forhøjet sin profit samtidig med, at man kunne svække den traditionelt stærke faggruppe på bryggerierne i København.

Den gamle rammeaftale

Den rammeaftale, som har været gældende for de sidste 5 år, var et resultat af en lignende strejke i foråret 1980, som den bryggeriarbejderne nu er ude i. Den indeholdt blandt andet en accept af, at antal ansatte blev reduceret med 1100 ved naturlig afgang.

Rammeaftalen er et tveægget sværd. Dels har den været en garanti for, at der ikke sker direkte fyringer ved indførelse af ny teknologi, og at ledelsen holder sig indenfor den aftalte ramme. Men samtidig betyder den, at bryggeriarbejderne bliver bundet på nogle andre punkter og tvinges til at akceptere, at deres faggruppe bliver mindre år for år.

Bag DfB-ledelsens glatte ansigt udadtil, med støtte til alskens ‘gode formål’, gemmer der sig en benhård arbejdsgiverpolitik. På en databank inde hos ledelsen tikker det ind på sekundet, hvornår man stempler ud og ind. En af pigerne, som var aktiv i strejken, fortalte, at hun var trukket for en halv times løn, fordi hun stemplede ud 6 sekunder for tidligt. Sker det for tit, gives der advarsler, som også skønsomt tikker ind på databanken. Og efter et par advarsler er det ud af vagten.

Billedtekst:
De forenede Bryggerier ønsker, at en københavnsk bryggeriarbejder skal producere lige så meget som en i Fredericia

Se også:
SAA 10: Bryggeriarbejderstrejken: Vi tørster til vi sejrer

Flere artikler fra nr. 10

Flere numre fra 1985

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1981-1990

Siden er vist 1597 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside