Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 10

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 10 – Juni 1985

Det handler om solidaritet

Enhver strejke som rokker ved arbejdsgivernes ret til at lede, fordele og begrænse arbejdet eller rokker ved 2% rammen, vil meget hurtigt udvikle sig til en benhård konfrontation med arbejdsgiverne og statsmagten. Bryggeriarbejderstrejken er ingen undtagelse. » Læs mere

Arbejdsgiverretten

Det gav »begge parter« i den hellige arbejdsret et chok, da fagforeningsformændene for både de mandlige og de kvindelige bryggeriarbejdere brød alle spilleregler og erklærede deres åbne støtte til strejken. » Læs mere

Bryggeriarbejderstrejken

Vi tørster til vi sejrer

Aftalen fra 1980 udløb her i foråret, og der har igennem nogen tid foregået spredte forhandlinger om en ny rammeaftale for næste 5 års periode. Bryggeriledelsens udspil har været, at der skal nedlægges 1000 arbejdspladser i perioden, heraf skal ca. 200 være såkaldte disciplinærfyringer. » Læs mere

Som profitskaber og disciplinvogter

Teknologiens fremmarch

Historien om De forenede Bryggerier (DfB) handler i korthed om udviklingen af en guldko, som stadig ekspanderer på det internationale marked. I dag ligger hoveddelen af Carlsberg/Tuborg-brygningen i udlandet. Deres profit på bryggerierne i Danmark i den sidste 4-års periode er blevet firedoblet og var i 1983/84 368 mill. kr. DfB’s overskud pr. ansat var i 1979/80 15.600 kr. og i 1983/84 62.000 kr. » Læs mere

IS mener

Styrken prøves af

Det tager altid tid, før støvet lægger sig efter et stort slagsmål, før man kan begynde at se klart, hvor stærkt hver side står i kampen. » Læs mere

Tillidsmandsring for offentligt ansatte i København

Opbygger for fremtiden

En af udløberne af påskestrejkerne har været indkaldelsen til et møde for dannelsen af en tillidsmandsring for offentligt ansatte i København. » Læs mere

Schlüter skal oplyses væk

Socialdemokratiets politiske og økonomiske krise skal løses med en kæmpebevilling fra LO og forbundene. Alt sammen under dække af en kampagne mod Schlüter. Vi skal betale gildet. » Læs mere

ArbejdsGIVERretten

Arbejdsretten har igennem et utal af begrænsninger og sanktionsmuligheder to vigtige funktioner idag. Dels at sørge for selvjustits i folks hoveder så de ikke går ud i strejke, støtter andre arbejdere i kamp osv. Dels bruges det fagretslige system aktivt af fagbureaukratiet til at angribe og svække den selvstændige aktivitet, som udvikler sig på gulvet. » Læs mere

Arbejdsrettens historie

Fagtoppen er arbejdsgivernes politibetjent

Det fagretslige system er bygget op for at bekæmpe arbejdskampe. Strejker og strejkebekæmpelse går lige så langt tilbage, som der findes ejendomsløse arbejdere. » Læs mere

Svenske arbejdere holdes også nede

Palme gjorde hvad Anker vil gøre

I Danmark står socialdemokratiet i den heldige situation, at det er en borgerlig regering, som står med problemerne i forhold til overenskomstforhandlingerne. I Sverige derimod er det socialdemokratiet, som sidder på regeringsmagten og skal lave det beskidte arbejde med at holde folks realløn nede. » Læs mere

Lenins “Staten og revolutionen”

Socialisme igennem folketinget?

Storstrejken er slut for denne gang. Og Schlüter sidder stadig på sin post. Derfor vil mange stille spørgsmålet: »Hvordan kommer vi så af med ham?« De fleste vil højst sandsynligt komme til konklusionen: Han må stemmes ud ved næste valg. » Læs mere

Marxismens betydning

Derfor drikker Ivan

I Østeuropa har der været mange store opstande mod de arbejds- og levevilkår, som den østeuropæiske arbejderklasse er underlagt. Det har været opstande, som i flere tilfælde har rystet den herskende klasse i parti- og statsapparatet. De største har fundet sted i Ungarn i 56, Tjekkoslovakiet i 68 og Solidarnosc i Polen i 80/81. » Læs mere

Libanon

Alternativet til blodbad

Borgerkrigen i Libanon mellem de kristne falangister og forskellige muslimske grupper er blusset op igen. Den shia-muslimske Amal-milits har sammen med dele af den libanesiske hær været på erobringstogt i de palæstinensiske flygtningelejre i Beirutområdet. Det har skabt et nyt blodigt kapitel i Libanons historie. » Læs mere

Nye fagforeninger drivende i modstanden

Arbejdernes kamp ryster apartheid

Sydafrikas apartheidregimes dage synes talte. Selv præsident Pieter Botha indrømmer, at landet aldrig har været nærmere en revolutionær omvæltning. Vestlige ledere forsøger at redde smulerne ved at lægge pres på landet for, at det skal ophæve nogle af de værste racelove. » Læs mere

« Nr. 9   –   Nr. 11 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside