Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 10 – Juni 1985 – side 1

Det handler om solidaritet

Enhver strejke som rokker ved arbejdsgivernes ret til at lede, fordele og begrænse arbejdet eller rokker ved 2% rammen, vil meget hurtigt udvikle sig til en benhård konfrontation med arbejdsgiverne og statsmagten. Bryggeriarbejderstrejken er ingen undtagelse.

Arbejdsgiverne er på det rene med, hvad der står på spil: giver de indrømmelser efter pres i en strejkesituation, åbner de samtidig op for, at andre faggrupper tager fat og går i kamp.

Derfor kan kampen på bryggerierne heller ikke isoleres til en kamp mellem ølkapitalen og de 3500 bryggeriarbejdere omkring »rammeaftalen«. Lige så lidt som kampen på Århus Olie ku’ begrænses til et livtag omkring 2% rammen mellem de 550 arbejdere og ledelsen. Strejken på Århus Olie blev ikke tabt, fordi den var rettet mod regeringens lønramme – og dermed en principiel kamp for alle. Den blev tabt, fordi støtten fra andre arbejdspladser var for svag, forbundstoppene svigtede, og en række tillidsfolk og faglige ledere satte slagtekniven ind mod strejken.

Bryggeriarbejderne vinder ikke kampen ved at bedyre, at strejken »kun« handler om et anliggende mellem dem og ledelsen om en ny rammeaftale, og at den ikke vil røre ved 2% lønrammen. Altafgørende er det, at strejkens organisering styrkes og flere bliver aktive i strejken. Ellers bliver det let for de kræfter i strejken, som vil have den stoppet, at få held til det.

Kortere arbejdsdag

På arbejdermødet 6. juni stod fagforeningsformanden for de kvindelige bryggeriarbejdere, Barbara Krüger frem og sagde, at man ikke kunne opnå noget ved at fortsætte strejken. Stemmetallene røg da også ned fra 75% opbakning bag strejken – til 65%. Skal strejken vindes, må det ske på trods af forbundsledelse og Krüger. Og der skal åbnes for strejkekasserne for at folk ikke sultes tilbage på arbejde.

For at styrke solidariteten bag ølstrejken på andre arbejdspladser og blandt de arbejdsløse er det afgørende, at de strejkende agiterer for, at det eneste svar på rationaliseringer og ny teknologi er en kortere arbejdsdag. For de arbejdsløse på arbejdspladser, hvor den nye teknologi er på fremmarch, og i kampen mod nedskæringer – er »naturlig afgang« ikke noget svar. Solidariteten skal styrkes -kampen kan vindes.

Se også:
SAA 10: Bryggeriarbejderstrejken: Vi tørster til vi sejrer
SAA 10: Som profitskaber og disciplinvogter: Teknologiens fremmarch
SAA 10: IS mener: Styrken prøves af

Flere artikler fra nr. 10

Flere numre fra 1985

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1981-1990

Siden er vist 1268 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside