Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 10 – Juni 1985 – side 3

IS mener

Styrken prøves af

Det tager altid tid, før støvet lægger sig efter et stort slagsmål, før man kan begynde at se klart, hvor stærkt hver side står i kampen.

Arbejdsgiverne og regeringen fik godt nok deres linje for overenskomsten igennem. Men samtidig viste arbejderklassen i glimt, hvilken magt den har, hvis den står sammen. At fagtoppen slagtede bevægelsen, før målene blev indfriede, er så en anden historie.

Situationen på arbejdspladserne er ikke den samme, som den var inden påskestrejkerne. Det er klart, at der er en række steder, hvor den måde, strejken blev slagtet på, har kvalt den gejst, som udviklede sig og hvor mange er blevet demoraliserede.

Men mange steder er der et større mindretal, som har fået nye erfaringer. Det viser sig i, at de er parate til at identificere sig med de kampe, der foregår. Det blev set igennem den omfattende støtte til arbejderne på Århus Oliefabrik's kamp imod 2% rammen og nu sidst den endnu mere omfattende støtte til bryggeriarbejdernes kamp. På trods af, at kravene ikke er formulerede som mere generelle krav for en kortere arbejdsdag.

Arbejdsgiveroffensiv

Man skal dog ikke tage fejl af, at arbejdsgiverne er i offensiven rundt omkring. De prøver situationen af og prøve at knække de sidste rester af den selvtillid og kampgejst, som blev skabt omkring storstrejken.

Det er baggrunden for den blanding af provokerende fremturen og forsigtig afventen, vi har set på det seneste. Mange arbejdsgivere forsøger at rive gamle kotumer, både store og mindre, itu.

På Skandinavisk Tobak i Søborg blev et forsøg på at fyre en tillidsmand tilbagevist med strejkeaktion. Mens på GNT kunne ledelsen komme af sted med at forflytte en fagligt aktiv.

Det samme kan ses ved bryggeristrejken. Ledelsen trak trusler om fritstilling af arbejdet tilbage. De tøvede, da det ville betyde en udvidelse af kampen fra at være imod bryggeriarbejderne til at være et, frontal-angreb mod flere arbejdergrupper. Men ikke desto mindre er et af de centrale punkter i De forenede Bryggeriers angreb på bryggeriarbejderne et spørgsmål om ret til disciplinære fyringer. Der skal på den ene eller anden måde slås huller i den styrke, arbejderne har på arbejdspladserne.

Regeringens holdning er også udtryk for den samme holdning og afventen. Snakken om punktafgifter er for en tid forstummet, og generelt har firkløveret for tiden problemer med at få sine ting igennem.

Nationalbankdirektør Hoffmeyer rejser tvivl om dele af regeringens økonomiske politik. De borgerlige partiers enighed blegnede lidt, da de skulle finde ud af en skattepolitik. Nogle arbejdsgivere snakker om at foretrække Jyllands-Postens flerårige strejkefred over for DA’s centralt dirigerede konfrontationer, som koster for meget.

Borgerskabet føler sig for tiden usikere på, hvor kraftigt de kan føre sig frem.

Kommende stramninger

Men det ændrer ikke ved, at de er tvunget til at gribe til langt barskere forholdsregler indenfor en overskuelig fremtid, hvis de skal fastholde deres markedsandel og profitter. Det økonomiske opsving er ved at fordufte og betalingsbalancens underskud stiger.

Det betyder, at vi kommer til at stå ansigt til ansigt med hårde økonomiske stramninger og nedskæringer, som nødvendiggør hård modstand, hvis de skal forhindres.

Denne modstand skal bygges op af det lag af fagligt aktive og militante, som er på arbejdspladserne. Det er afgørende, at man sørger for, at aktiviteterne er bredere end i det lag, som er rundt om tillidsmændene og fagforeningsbestyrelserne. Dels for at opbygge selvtilliden og de arbejdere som er i kamp, og dels for at opbygge et alternativt lederskab som er stærkt nok til at gå i offensiven, når fagbureaukratiet eller en mere forhandlingsvenlig kraft i strejkeledelsen forsøger at snitte strejken. Det er styrken på gulvet, der kan få arbejdsgiverne til at vige tilbage.

Alternativet

Når vi igen og igen peger på styrkelsen af basis, så er det, fordi det er vores holdning, at det er arbejderklassen, som kan forandre verden.

Mange leder efter politiske svar og alternativer til Schlüter. Det er i sig selv positivt. Diskussionerne om alternativet skaber en situation, hvor vi kan fremføre vores argumenter med flere end før strejkebevægelsen. Vores svar er ikke en arbejderregering. Dens udgangspunkt vil være reform – ikke at fjerne kapitalismen. Vores svar er socialisme.

Det er også en situation, der giver muligheder for at få arbejdsplads-organisering på dupperne igen for at kunne imødegå de angreb, der kommer.

Se også:
SAA 10: Det handler om solidaritet
SAA 10: Bryggeriarbejderstrejken: Vi tørster til vi sejrer
SAA 10: Tillidsmandsring for offentligt ansatte i København: Opbygger for fremtiden
SAA 10: Schlüter skal oplyses væk

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 10

Flere numre fra 1985

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1981-1990

Siden er vist 1953 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside