Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 105 – Juli 1994 – side 11

Anti Nazi League

Fascismens to ansigter. Det er muligt at stoppe dem

Anders Schou

Den “stuerene” fascisme er ikke noget nyt fænomen. Også Hitlers nazister havde en pæn facade, da partiet blev opbygget.

Fascisterne i Italien har fået poster i landets regering. Det er en advarsel om, at de europæiske nazister og fascister er en trussel, vi skal tage alvorligt.

Men omvendt har højreekstremisterne ikke en styrke, som betyder, at de er umulige at stoppe. Eller at de europæiske nazister og fascister i den nærmeste fremtid kan tage magten i noget land.

Politikere og kommentatorer på den danske højrefløj har haft travlt med at bagatellisere betydningen af de fem fascistiske ministre i Italiens regering. “I dag er fascisterne blot et almindeligt højreparti, som i øvrigt har fået deres stemmer ved et demokratisk valg,” lyder argumentet.

Det italienske fascistparti, MSIs parlamentariske front Allianza Nationale, gør da også meget for at skabe en pæn facade. Partiets leder Gianfranco Fini kalder partiet for post-fascistisk og erklærer, at fascismen blot var en historisk bevægelse.

Hylder Mussolini

Men samtidig var Fini for nylig medunderskriver af et forslag, som ville ophæve forbuddet mod det oprindelige fascistparti.

En af partiets kandidater til EU-valget har erklæret, at homoseksuelle burde sendes i koncentrationslejre.

Fini har trods mange opfordringer nægtet at tage afstand fra fascismen i tyverne og trediverne og kalder Mussolini for historiens største statsmand.

Fini har da også været leder for fascisternes voldelige front, Movimento Politico, indtil den blev forbudt i 1989. Og partiets program kræver fortsat, at Italiens grænser skal udvides ind i det tidligere Jugoslavien.

Siden valgsejren er fascisterne også blevet mere synlige i gadebilledet. Den jødiske menighed i Rom advarer om et voksende antal overfald på udlændinge, og fascisterne har flere gange demonstreret i gaderne.

Behov for stormtropper

De italienske fascister har to ansigter. De forsøger at opretholde en pæn facade, og det indebærer, at de lægger distance til fortidens forbrydelser.

Facaden er nødvendig, hvis de skal tiltrække den brede utilfredshed med systemet, der eksisterer i den italienske befolkning, og forsøge at dreje vreden i fascistisk retning.

Omvendt skal den hårde fascistiske kerne også plejes, og derfor kommer Fini undertiden med en række udtalelser, der afslører, at han ikke har afsværget fascismen.

Hvis MSI på længere sigt skal kunne overtage magten, bliver partiet nødt til at opbygge stormtropper, som kan terrorisere etniske minoriteter, politiske modstandere og vigtigst af alt – fagforeningerne.

Ellers kan fascisterne ikke lamme deres modstandere og blive en tiltrækkende mulighed for magthaverne, som leder efter en vej ud af den økonomiske krise.

Selvom Allianza Nationale fik 13,5% af stemmerne, og fascistiske bøller kan demonstrere og overfalde enkeltpersoner, så har fascisterne ikke styrken til at terrorisere stærkere modstandere som for eksempel fagforeningerne.

To planer

Faren ved situationen i Italien er, at fascisternes regeringsdeltagelse giver partiet respektabilitet, og det kan skabe den dynamik, der traditionelt bringer fascistpartier til magten.

Der er nemlig ikke noget nyt i, at fascister opererer på to planer – et pænt parlamentarisk og et militant og voldeligt, som gensidigt skal styrke hinanden.

Den parlamentariske opbakning kan gøre det respektabelt at være fascist, og gadevolden styrker tilhængernes selvtillid og skræmmer modstanderne.

Selvom mange glemmer det, så havde Hitlers nazister også en pæn facade, da bevægelsen blev opbygget. Nazisterne gjorde et stort nummer ud af, at de deltog i demokratiske valg som alle andre.

Hitler gik ikke til valg på, at seks millioner jøder skulle gasses. Han krævede, at jøderne skulle smides ud af Tyskland.

Forsøget på at opbygge en pæn facade går også igen i de større fascistiske organisationer, som i dag prøver at få en platform rundt om i Europa.

En pæn facade betyder først og fremmest at lægge distance til fascismens forbrydelser i 20erne, 30erne og 40erne. Franske Front National, britiske BNP, italienske MSI og de tyske grupper, Republikanerne, DVP og NPD lægger alle luft til deres historiske rødder, og viser kun en gang imellem deres sande ansigt.

Som da Front National-lederen Le Pen kaldte KZ-lejrene for en parentes i historien.

Det er muligt at stoppe dem

Anti Nazi League i Storbritannien har haft stor succes og samlet bred opbakning til offensiv mod det britiske nazistparti.

I Storbritannien har nazi-partiet British National Party forsøgt at ride med på den europæiske højrebølge.

Partiet fik sidste år valgt et byrådsmedlem i Londonbydelen Isle of Dogs, og samtidig voksede antallet af overfald og mord på indbyggere af udenlandsk oprindelse.

BNPs valgsejr udløste bestyrtelse i store dele af den britiske offentlighed.

Men også de sædvanlige beroligende meldinger fra de borgerlige: BNPs byrådsmedlem Beackon var demokratisk valgt og så pæn ud i jakkesæt.

Pæne resultater

Anti-nazisterne i Anti Nazi League, ANL, har derimod givet kampen mod BNP første prioritet og har allerede opnået pæne resultater.

Mange steder i landet er nazisterne blevet forhindret i at sælge deres avis offentligt, og flere store demonstrationer har rystet BNP.

50.000 mennesker gik i demonstration til BNPs hovedkvarter og kun en storstilet og brutal politiindsats forhindrede, at folkemængden lukkede kontoret.

I sidste måned samlede ANL 150.000 mennesker til et anti-racistisk karneval.

I mange lokalområder har antinazister dannet komiteer, der samler revolutionære, Labourmedlemmer, fagforeningsfolk, etniske minoriteter og andre, som vil stoppe BNP, når partiet stikker næsen frem.

Image krakeleret

Modoffensiven betyder, at BNPs bøller har mistet mange af deres “succes-oplevelser” på gaden, og at partiets pæne image er krakeleret. For ANLs kampagne fastslår konstant, at BNP er et nazi-parti.

Et parti, der vil knuse alle andres demokratiske rettigheder, og som allerede i dag gør livet farligt for etniske minoriteter, har ingen ret til at opbygge deres morderbander i fred og ro.

Argumenter der svækker nazister

Desuden placerer ANL ansvaret for bolignød og sociale problemer hos de magthavere, som har ansvaret for elendigheden.

Argumenterne svækker nazisterne, som tager udgangspunkt i folks problemer, men giver de etniske minoriteter skylden.

ANLs succés kan gentages overalt i Europa. De fleste af fascisternes stemmer skyldes, at højreekstremisterne giver nogle – ganske vist forkerte – svar på de voksende sociale problemer og de mange skandaler i magtens cirkler, som præger de europæiske samfund.

Dynamikken kan ødelægges

Fascisterne har ikke opbakning til hele deres program, og hvis de møder massiv modstand, hver gang de markerer sig, kan antifascister ødelægge dynamikken mellem pæn facade og vold på gaden.

Man forhindrer simpelthen den hårde fascistiske kerne i at rekruttere såvel de “bløde” tilhængere som de frustrerede typer, der først og fremmest vil slå på folk, som er svagere end dem selv.

Og muligheden eksisterer bestemt også i Italien, hvor 300.000 demonstrerede i Roms gader i protest mod valgresultatet.

I Danmark bør vi støtte de italienske anti-fascister og kræve, at danske ministre nægter at mødes med fascistiske ministre.

En boykot vil gøre fascismen mindre respektabel både i Italien og herhjemme.

Billedtekst:
Massiv modoffensiv er det, der skal til for at stoppe fascisterne. Som her ved en fælles europæisk demonstration i 1992.
De europæiske nazister og fascister er en trussel, der skal tages alvorligt.

Se også:
SAA 105: IS mener: Aldrig mere fascisme
SAA 105: Aldrig mere fascisme

Flere artikler fra nr. 105

Flere numre fra 1994

Se flere artikler om emnet:
Nazister: Italien
Nazister: Storbritannien

Se flere artikler af forfatter:
Anders Schou

Siden er vist 2051 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside